TAILIEUCHUNG - Bài giảng Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy - Tiếng việt 4 - GV.N.Hoài Thanh

Dựa vào bài Luyện từ và câu: Từ ghép và từ láy giúp học sinh bước đầu biết vận dụng kiến thức đã học để phân biệt từ ghép với từ láy, tìm được các từ ghép và từ láy đơn giản, tập đặt câu với các từ đó. | Bài giảng Tiếng việt 4 Môn: Luyện từ và câu Từ ghép và từ láy 1) Em hãy đọc thuộc lòng các thành ngữ, tục ngữ ở bài MRVT: Nhân hậu – Đoàn kết. KIỂM TRA BÀI CŨ 2) Từ đơn và từ phức khác nhau ở điểm nào? Nêu ví dụ. LUYỆN TỪ VÀ CÂU Cấu tạo của những từ phức được in đậm trong các câu thơ sau có gì khác nhau ? I. Nhận xét: Tôi nghe truyện cổ thầm thì. Lời ông cha dạïy cũng vì đời sau. Lâm Thị Mỹ Dạ Luyện từ và câu: TỪ GHÉP VÀ TỪ LÁY truyện cổ thầm thì ông cha Gợi ý: - Từ phức nào do những tiếng có nghĩa tạo thành ? - Từ phức nào do những tiếng có âm đầu hoặc vần lặp lại tạo thành ? - Các từ phức truyện cổ, ông cha do các tiếng có nghĩa tạo thành (truyện + cổ, ông + cha) - Từ phức thầm thì do các tiếng có âm đầu (th) lặp lại nhau tạo thành. Cấu tạo của những từ phức được in đậm trong các câu thơ sau có gì khác nhau ? I. Nhận xét: Thuyền ta chầm chậm vào Ba Bể. Núi dựng cheo leo, hồ lặng im. Lá rừng với gió ngân se sẽ. Họa tiếng lòng ta với tiếng chim. Hoàng Trung Thông Luyện từ và câu: TỪ

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.