TAILIEUCHUNG - Báo cáo " Phát triển công nghiệp phụ trợ: giải pháp quan trong đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc hấp thụ công nghệ từ FDI "

Phát triển công nghiệp phụ trợ: giải pháp quan trong đối với doanh nghiệp Việt Nam trong việc hấp thụ công nghệ từ FDI | PHÁT TRIỂN CÔNG NGHIỆP PHỤ TRỢ GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VIỆT NAM TRONG VIỆC HẤP THỤ CỒNG NGHỆ Từ FDI Nguyen Quang Hồng Hiện nay dòng vôn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI vào nước ta đang tăng lên nhanh chóng đã mang theo công nghệ CN và kỹ năng quản lý hiện đại vào sản xuâ t kinh doanh của cả các doanh nghiệp DN trong nước và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Theo đánh giá của UNDP yếu tô này mới chính là đóng góp lớn nhất của FDI đốì với các quổc gia đang phát triển bởi CN và kỹ năng quản lý hiện đại không chỉ nằm lại trong các DN FDI mà còn lan tỏa sang các DN nội địa thông qua chuyển giao công nghệ thông qua hợp tác giữa các hiệp hội ngành nghề quá trình di chuyển lao động giữa 2 khu vực quá trình cạnh tranh và học hỏi và đặc biệt là thông qua quá trình liên kết sản xuất sản xuất phụ trợ. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thây môi quan hệ liên kết giữa các DN có vốn đầu tư nước ngoài và các DN nội địa thông qua các hợp đồng sản xuâ t phụ trợ trong nền kinh tê Việt Nam hiện còn rất lỏng lẻo. Hầu hêt các DN FDI sử dụng nguyên vật liệu nhập khẩu và cũng đa phần trong số đó xuất khẩu sản phẩm của mình qua kênh phân phối của công ty mẹ. Sự tham gia của các DN có vôn đầu tư nước ngoài trong các hiệp hội nghề nghiệp của Việt Nam còn rất hạn chế điều này làm giảm khả năng tiếp cận hợp tác giữa các DN này với các DN nội địa. Tác động lan toả CN từ các DN có vô n đầu tư nước ngoài với các DN Việt Nam chưa được như mong đợi. về phần mình các DN trong nưóc còn phải vượt qua nhiều thách thức để só 27 7 8Z2009 nắm bắt được cơ hội tận dụng có vốn đầu tư nước ngoài và vươn lên nắm bắt CN sản xuất CN quản lý hiện đại từ các DN có vón đầu tư nước ngoài thông qua các hợp đồng liên kết sản xuâ t phụ trợ làm nền tảng cho phát triển công nghiệp nước nhà. Tác động lan tỏa công nghệ lớn nhất và quan trọng nhát là vai trò của có vôn đầu tư nước ngoài đô i với DN nội địa và nền kinh tê thông qua chuyển giao CN cho các DN sản xuất linh kiện phụ kiện của ngành công .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.