TAILIEUCHUNG - Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng: Phần 1 - Viện ĐH Mở Hà Nội

Giáo trình Luật tài chính và Luật ngân hàng do TS. Võ Đình Toàn biên soạn. Nội dung giáo trình cung cấp cho học viên hệ đào tạo từ xa nói chung và học viên ngành Luật từ xa nói riêng những kiến thức pháp luật cơ bản, hệ thống về tài chính ngân hàng. | VIỆN ĐẠI HỌC MÒ HÀ NỘI 1GIẠO ERÌNH i LUẬT TÀI CHÍNH VÀ LUẬT NGÂN HÀNG J nhà xuAt bàn cúng an nhàn oán Sô hoa bơi Trung tâm Hoc liêu - ĐH TN http GIÁO TRÌNH LUẬT TÀI CHÍNH VÀ LUẬT NGÂN HÀNG Sô hoa bơi Trung tâm Hoc liêu - ĐH TN http .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN