TAILIEUCHUNG - Bài tập công nghệ thông tin - Đề tài: " Phân tích thiết kế phần mềm Quản Lý Nhân Khẩu một xã "

Thế kỷ 21, nhịp sống hối hả đã đưa con người vào vòng quay lửa cháy. Đó là sự bùng nổ về công nghệ thông tin, cũng là sự bùng nổ của nhiều ngành công nghệ cao khác. Và sự bùng nổ ấy đã làm thay đổi mọi mặt của đời sống xã hội như kinh tế, quản lý, giáo dục Để áp dụng thành tựu đó vào cuộc sống thì có rất nhiều phần mềm ra đời và một trong số đó là phầm mềm Quản Lý Nhân Khẩu của một xã. Phần mềm Quản Lý Nhân Khẩu này rất. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN