TAILIEUCHUNG - Bài giảng LTVC: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu - Đoàn kết - Tiếng việt 4 - GV.N.Hoài Thanh

Dựa vào bài Luyện từ và câu: Mở rộng vốn từ: Nhân hậu: Đoàn kết giúp học sinh học nghĩa 1 số từ và đơn vị cấu tạo từ Hán Việt. Nắm được cách dùng các từ ngữ đó. HS yêu thích học Tiếng việt. | Kiểm tra bài cũ: Nêu cấu tạo của tiếng? Phân tích tiếng ăn, học *Đọc thuộc khổ thơ đầu bài Mẹ ốm, tìm các tiếng bắt vần với nhau trong khổ thơ Luyện từ và câu: Bài 1: Tìm các từ ngữ a)Thể hiện lòng nhân ái, tình cảm yêu thương đồng loại. M : lòng thương người lòng thương người, lòng nhân ái, lòng vị tha, tình thân ái, tình thương mến,xót thương, đau xót, tha thứ, độ lượng, bao dung, thông cảm, đồng cảm, Luyện từ và câu: Bài 1: Tìm các từ ngữ b)Trái nghĩa với nhân hậu hoặc yêu thương: M : độc ác độc ác, hung ác, nanh ác, tàn ác, tàn bạo, cay độc,ác nghiệt, hung dữ, dữ tợn, dữ dằn, Luyện từ và câu: Bài 1: Tìm các từ ngữ c) Thể hiện tinh thần đùm bọc, giúp đỡ đồng loại M : cưu mang cứu giúp, cứu trợ,ủng hộ, hổ trợ, bênh vực, bảo vệ, che chở, che chắn, nâng đỡ, Luyện từ và câu: Bài 1: Tìm các từ ngữ d) Trái nghĩa với đùm bọc hoặc giúp đỡ M : ức hiếp ăn hiếp, hà hiếp, bắt nạt, hành hạ, đánh đập, Luyện từ và câu: Bài 2: Cho các từ sau: nhân dân, nhân hậu, nhân ái, công nhân, nhân .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.