TAILIEUCHUNG - Bài giảng Windows XP

Bài giảng Windows XP được biên soạn nhằm cung cấp cho các bạn những kiến thức về đại cương Tin học; tổng quan Windows XP; quản lý chương trình; quản lý file, Folder. Mời các bạn tham khảo bài giảng để bổ sung thêm kiến thức về lĩnh vực này. | GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH Chương I: Đại cương về tin học - Chương II: Tổng quan về Windows XP Chương III : Quản lý chương trình - Chương IV : Quản lý file, Folder. HỌC VÀ MÁY TÍNH học là gì : Tin học là khoa học nghiên cứu về cấu trúc, tính chất của thông tin, về thu thập lưu trữ, xử lý và truyền tin . Tin học là ngành khoa học công nghệ nghiên cứu các phương pháp, các quy trình xử lý thông tin một cách tự động dựa trên các phương tiện kỹ thuật mà chủ yếu là máy tính điện tử. CHƯƠNG 1 : ĐẠI CƯƠNG VỀ TIN HỌC vi tính là gì : Máy vi tính còn gọi là máy tính cá nhân (PC-Pesonal Computer) là máy tính điện tử loại nhỏ, thuộc thế hệ máy tính thứ tư, có thể đặt trên bàn làm việc, có khả năng : -Nhận dữ liệu từ bên ngoài -Xử lý dữ liệu thông qua chương trình -Kết xuất dữ liệu -Giao tiếp mạnh với người sử dụng thông qua hệ điều hành . máy tính . Là hệ thống các máy tính được kết nối với nhau, nên ngoài việc sử dụng riêng lẻ như các máy đơn nó còn có thể thông tin liên

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.