TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1 năm 2014 - Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc

Mời các bạn và quý thầy cô cùng tham khảo "Đề thi thử đại học môn Toán khối A, A1 năm 2014 - Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc" sau đây nhằm giúp các em củng cố kiến thức của mình và thầy cô có thêm kinh nghiệm trong việc ra đề thi. Chúc các em thành công và đạt điểm cao. | ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN TOÁN KHỐI A A1 NĂM 2014 TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC Thời gian làm bài thi 180 phút không kể thời gian phát đề I. PHẦN CHUNG Câu 1 Cho hàm số y 2 I 1 a Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị C của hàm số 1 . b Tìm tọa độ hai điểm A B phân biệt thuộc C sao cho tiếp tuyến của C tại các điểm A B song song với nhau đồng thời ba điểm O A B tạo thành tam giác vuông tại O với O là gốc tọa độ . A. A 3 -3 B -1 1 B. A -1 1 B 3 3 C. A 3 3 B -1 1 D. cả B và C Câu 2 Giải phương trình 4sin3x sin5x- 2sin xcos2x 0 A. x - B. x C. x D. x - ĩ ĩ T T Câu 3 Giải hệ phương trình í ì - 3 t 4 yiy- X X _ 1-1 A. x y 2 1 và 3 2 B. x y 4 1 và 5 -2 C. x y 2 1 và 5 -2 D. x y 2 1 Câu 4 Cho lăng trụ đều B C có cạnh đáy bằng a đường thẳng B C tạo với đáy một góc 60o . Tính theo a thể tích khối chóp B B và khoảng cách từ B đến mặt phẳng A BC . . -Ị -Ị J -Ị A- VV .h . . .T. . . C V . . .T . À. -. i Ĩ5 ỰĨ7 ỰĨ5 ỰĨ5 Câu 5 Cho ba số x y z thuộc nửa khoảng 0 1 và thoả mãn x y 1 z . Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức P A. Pmin -2 B. Pmin 2 C. Pmin D. Pmin - 2 2 2 Câu 6 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình chữ nhật ABCD có A 5 -7 điểm C thuộc đường thẳng có phương trình x - y 4 0. Đường thẳng đi qua D và trung điểm của đoạn thẳng AB có phương trình 3x -4y -23 0. Tìm tọa độ của B và C biết điểm B có hoành độ dương. A l. B . C. B . J I D. B - .2. 21 II. PHẦN RIÊNG A. Dành cho khối A Câu 7 Giải phương trình 42x -15. 0 A. x -2 B. x 2 C. x 5 D. x -5 Câu 8 Một hộp chứa 4 viên bi xanh 3 viên bi đỏ và 2 viên bi vàng. Lấy ngẫu nhiên ra 2 viên bi. Tính xác suất để lấy được 2 viên bi khác màu. D. P I A. P 3 B. P 18 18 C. P I 18 18 Câu 9 Trong mặt phẳng với hệ tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD có điểm C 3 -3 và điểm A thuộc đường thẳng d 3x y -2 0 . Gọi M là trung điểm của BC đường thẳng DM có phương trình x - y - 2 0. Xác định tọa độ các điểm A B D. A. A -1 5 B -3 -1 D 5 -3 B. A -1 5 B -3 1 D 5 3 C. A -1 5 B -3 -1 D 5 3 D. A 2 5 B -3 -1 D 5 3 B. Dành cho khối D Câu

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.