TAILIEUCHUNG - Bài 34: Ôn tập và kiễm tra học kỳ 1 (TT) - Giáo án Khoa học 4 - GV:N.T.Sỹ

Đây là giáo án hay nhất về bài Ôn tập và kiễm tra học kỳ 1 (TT) giáo viên giúp học sinh qua giờ kiểm tra nhớ lại được nội dung kiến thức đã học để làm bài, rèn kĩ năng làm bài , trình bày sạch đẹp. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN