TAILIEUCHUNG - Bài giảng Thực hành nói không với chất gây nghiện - Khoa học 5 - GV. N.T.Sỹ

Đây là những slide thiết kế bài giảng Thực hành nói không đối với các chất gây nghiện giúp học sinh nêu được một số tác hại của ma túy, thuốc lá, rượu bia. Từ chối sử dụng rượu bia, thuốc lá, ma túy. | THỰC HÀNH NĨI:” KHƠNG!” ĐỐI VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN KHOA HỌC LỚP 5 Kiểm tra bài cũ: với nữ khi hành kinh phải thay băng vệ sinh mấy lần trong ngày? làm gì và khơng nên làm gì để giữ sức khỏe vê cơ thể chất ở tuổi dậy thì ? những việc nên làm để vệ sinh cơ thể ở tuổi dậy thì? KHOA HỌC : Bài 9 THỰC HÀNH NĨI:” KHƠNG!” ĐỐI VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN Đọc các thơng tin trong SGK trang 20, 21 để hồn thành bảng sau: Tác hại của thuốc lá Tác hại của rượu, bia Tác hại của ma túy Đối với người sử dụng Đối với người xung quanh KHOA HỌC : THỰC HÀNH NĨI:” KHƠNG!” ĐỐI VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN Đọc các thơng tin trong SGK trang 20,21 để hồn thành bản sau: Tác hại của thuốc lá Tác hại của rượu, bia Tác hại của ma túy Đối với người sử dụng Gây nghiện, gây bệnh cho cơ quan: hô hấp, tuần hoàn, tiêu hóa, ung thư Đối với người xung quanh KHOA HỌC : THỰC HÀNH NĨI:” KHƠNG!” ĐỐI VỚI CHẤT GÂY NGHIỆN Đọc các thơng tin trong SGK trang 20,21 để hồn thành .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.