TAILIEUCHUNG - Bài giảng kinh tế học công cộng - Chương 2

Vai trò của Chính phủ trong nền kinh tế thị trường xã hội được nhấn mạnh bằng hai nguyên tắc hỗ trợ - tương hợp. Nguyên tắc hỗ trợ xác định chức năng của Chính phủ phải duy trì cạnh tranh hiệu quả, đảm bảo quyền tự do hoạt động kinh tế của các cá nhân, doanh nghiệp tư nhân; ổn định hệ thống tài chính - tiền tệ; | KINH TẾ HỌC CÔNG CỘNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG THS. HOÀNG TRUNG DŨNG Khoa Kinh tế và Kinh doanh quốc tế Hà Nội, 2008 CHƯƠNG II CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ Trong tất cả sức mạnh của con người thể hiện qua các hoạt động của mình thì cạnh tranh là sức mạnh ghê gớm nhất. Henry Clay, 1832 Không ai có thể cho rằng một nhà độc quyền bị “bàn tay vô hình” buộc phải phục vụ lợi ích công cộng . Tawney, 1921 CHƯƠNG II CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐỘC QUYỀN . Độc quyền thường Độc quyền thường là trạng thái thị trường chỉ có duy nhất một người bán và sản xuất ra sản phẩm không có loại hàng hóa nào thay thế gần gũi. Trên thực tế không có độc quyền thuần túy, vì các hàng hóa nói chung đều có ít nhiều có sản phẩm thay thế, nhưng phân tích mô hình độc quyền này sẽ giúp làm sáng tỏ tính phi hiệu quả của nó và sự cần thiết của các biện pháp can thiệp của Chính phủ. CHƯƠNG II CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐỘC QUYỀN . Độc quyền thường . Nguyên nhân xuất hiện độc quyền Độc quyền xuất hiện là kết quả của quá trình cạnh tranh. Do được chính phủ nhượng quyền khai thác thị trường. Do chế độ bản quyền đối với phát minh, sáng chế và sở hữu trí tuệ. Do sở hữu được một nguồn lực đặc biệt. Do có khả năng giảm giá thành khi mở rộng sản xuất => độc quyền tự nhiên CHƯƠNG II CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐỘC QUYỀN . Độc quyền thường . Tổn thất phúc lợi do độc quyền thường gây ra Nguyên tắc tối đa hóa lợi nhuận trong độc quyền là hãng sẽ sản xuất tại điểm MR = MC thay vì tại P = MC như trong thị trường cạnh tranh. Điều đó đã giúp độc quyền có thể bán được với mức giá cao hơn và mức sản lượng thấp hơn thị trường cạnh tranh để thu lợi nhuận siêu ngạch. CHƯƠNG II CHÍNH PHỦ VỚI VAI TRÒ PHÂN BỔ NGUỒN LỰC NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ KINH TẾ ĐỘC QUYỀN . Độc quyền thường . Tổn thất phúc lợi do .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.