TAILIEUCHUNG - Vật liêu học kỹ thuật - Chương 8

Tài liệu tham khảo bài giảng Vật liêu học kỹ thuật bộ môn Vật liệu học và nhiệt luyện - Chương 8 Vật liệu polymer | 119 Chương 8 VẬT LIỆU Hữu cơ Định nghĩa là hợp chất gồm các phân tử được hình thành do sự lặp lại nhiều lẩn của một hay nhiều loại nguyên tử hay một nhóm nguyên tử đơn vị cấu tạo monome liên kết với nhau với số lượng khá lớn để tạo nên một loạt tính chất mà những tính chất này thay đổi không đáng kể khi lấy đi hoặc thêm vào một vài đơn vị cấu tạo. Phân loại Theo nguồn gốc hình thành Polyme thiên nhiên polyme tổng hợp . Polyme thiên nhiên nguồn gốc thực vật động vật xenlulo cao su Protein . Polyme tổng hợp Phản ứng trùng hợp trùng ngưng Polyolefin Polyamit nhựa phênol fomadehit. Theo câu trúc a- thẳng b- nhánh c- lưới . Polyme mạch thẳng Polyetylen PolyvinyRelorit Polystyren. . Polyme mạch nhánh các nhánh xem như mộ phẩn của phân tử tạo bằng từ các phảnứng phụ trong quá trình tổng hợp polyme có mạch nhánh sự sắp xếp ít chặt chẽ dẫn đến tỷ trọng của polyme giảm . Polyme mạch lưới các mạch cạnh nhau được nốì vớp nhau bằng các liên kết cộng hoá trị các lưới naỳ thường được hình thành nhờ cho thêm vào các nguyên tử phân tử tạo liên kết đồng hoá trị với mạch chính. Cao su mạng lưới tạo thành do quá trình lưu hoá . Polyme không gian các monome có ba nhóm hoạt động tạo nên polyme không gian ba chiều. Thực tế các polyme mạng lưới dày đặc có thể coi là polyme không gian Nhựa epoxy nhựa phenolfomadehyt. Chú ý một polyme không thể thuẩn nhất một loại cấu trúc ví dụ polyme mạch thẳng có thể vẫn gồm có cấu trúc mạch nhánh và mạch lưới nhưng mạch thẳng chiếm đa số Đặc điểm polyme nhẹ bền nên độ bền riêng lớn chịu ăn mòn rôt Hẩu như không dẫn nhiệt không dẫn điện. Phân loại theo tính chịu nhiệt Polyme nhiệt dẻo thermoplastic thường là các polyme mạch thẳng ỏ nhiệt độ nhất định dưới tác dụng của lực các phẩn tử có thể trượt lên nhau có nghĩa là vật liêụ có thể dẻo chảy nhưng ỏ nhiệt độ thấp hơn nó lại rắn trỏ lại. Gọi là polyme nhiệt dẻo vì nhiệt độ càng tăng thì tính dẻo càng tăng. Polyme nhiệt dẻo là loại polyme có giá trị thương mại quan trọng nhất Polyme nhiệt rắn thermoset là

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.