TAILIEUCHUNG - Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện – TQM tại công ty cổ phần SIVICO

Tham khảo bài thuyết trình 'áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện – tqm tại công ty cổ phần sivico', kinh doanh - tiếp thị, quản trị kinh doanh phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Bài tiểu luận QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng toàn diện – TQM tại công ty cổ phần SIVICO Nội dung Phần 1: Lý thuyết: giới thiệu về TQM và SIVICO Phần 2: Thực tế áp dụng Phần 3: Kết luận: lợi ích, hạn chế, cách khắc phục Phần 1: lý thuyết 1. Hệ thống QLCL toàn diện TQM Khái niệm Đặc điểm Nguyên tắc Phần 1: lý thuyết 2. Công ty cổ phần SIVICO Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN SIVICO Trụ sở chính: KCN Vĩnh Niệm - Hải Phòng Ngày thành lập: 28/03/2002 Sản phẩm chính: Sơn giao thông nhiệt dẻo phản quang Bao bì màng mỏng và nhựa cứng cao cấp P2: thực tế áp dụng 1. Quá trình áp dụng mô hình QLCL TQM Vì sao chọn TQM? Trc đây đã áp dụng mô hình nào chưa? Mục tiêu khi áp dụng TQM? P2: thực tế áp dụng 2. Thời gian áp dụng mô hình TQM ở SIVICO Thời gian bắt đầu áp dụng Ngày 02/7/2008 Ngày 01/04/2009 Quá trình áp dụng: 7 bước P2: thực tế áp dụng 3. Cơ sở chất lượng của việc áp dụng TQM Cơ sở: con người trong đơn vị Nguyên tắc: phát triển năng lực của các TV Hoạt động: cải tiến, nâng cao chất lượng bằng cách tận dụng các kỹ năng và sự sáng tạo của toàn thể nhân lực P2: thực tế áp dụng 4. Mục tiêu chất lượng khi áp dụng TQM - Làm cho hình ảnh của công ty sẽ trở nên tốt đẹp hơn. - Thỏa mãn nhu cầu của khách hàng (điều quan trọng và cốt lõi nhất). - Gia tăng thị phần của công ty lên mức cao hơn. P2: thực tế áp dụng 5. Quy trình, thủ tục áp dụng TQM tại công ty cổ phần SIVICO 1. Am hiểu và cam kết về chất lượng 2. Tổ chức và phân công trách nhiệm 3. Phương pháp đo lường chất lượng 4. Hoạch định chất lượng 5. Thiết kế chất lượng 6. Xây dựng hệ thống chất lượng 7. Theo dõi bằng thống kê 8. Kiểm tra chất lượng 9. Hợp tác nhóm 10. Đào tạo và huấn luyện về chất lượng P2: thực tế áp dụng 6. Kết quả đánh giá mô hình TQM ở công ty cổ phần SIVICO: Kết quả đánh giá mô hình TQM ở công ty cổ phần SIVICO Kết quả đánh giá mô hình TQM ở công ty cổ phần SIVICO Kết quả đánh giá mô hình TQM ở công ty cổ phần SIVICO Phần 3: kết luận Lợi ích Hạn chế Cách khắc phục Thank you!

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.