TAILIEUCHUNG - TIỂU LUẬN: HACCP trong sản xuất cacao hòa tan

Các căn bệnh do thực phẩm gây ra luôn là mối lo ngại lớn đối với sức khoẻ của con người trên phạm vi toàn cầu. Tại các nước đang phát triển theo ước tính của tổ chức y tế thế giới (WHO), ở một số nước tỷ lệ tử vong do thức ăn và nước uống gây ra chiếm 1/3 đến 1/2 tổng ố các ca tử vong. Tại các nước phát triển, thiệt hại do các bệnh có nguồn gốc từ thực phẩm ước tính hàng năm có khoảng 6,5 đến 33 triệu ca mắc bệnh. Do đó. | BỘ CÔNG THƯƠNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHIỆP TIỂU LUẬN TT J Á 1 A A HACCP trong sản xuât cacao hòa tan ĐIỀN THỊ ĐĂNG CHÂU Trang 1 MỞ ĐẦU Các căn bệnh do thực phẩm gây ra luôn là mối lo ngại lớn đối với sức khoẻ của con người trên phạm vi toàn cầu. Tại các nước đang phát triển theo ước tính của tổ chức y tế thế giới WHO ở một số nước tỷ lệ tử vong do thức ăn và nước uống gây ra chiếm 1 3 đến 1 2 tổng ố các ca tử vong. Tại các nước phát triển thiệt hại do các bệnh có nguồn gốc từ thực phẩm ước tính hàng năm có khoảng 6 5 đến 33 triệu ca mắc bệnh. Do đó quan niệm về HACCP được đưa ra nhằm hạn chế tác hại có trong thực phẩm đối với con người. Nội dung cơ bản của HACCP là chú trọng vào nguyên liệu đầu vào và quy trình sản xuất và có tính chất phòng ngừa hơn là kiểm tra. Đây là phương pháp hòng ngừa nhằm phát hiện ra các mối nguy có thể xảy ra trong sản xuất nhằm kiểm soát được các mối nguy ở điểm tới hạn và thẩm tra xem hệ thống có hoạt động tốt không. Nhờ vào cách tiếp cận phòng ngừa HACCP đáp ứng tốt mục đích về đảm bảo chất lượng. Đối với người tiêu dùng HACCP là đảm bảo gần như chắc chắn về độ an toàn của thực phẩm. Đối với xí nghiệp điều đó được thể hiện sự giảm thiểu mất mát và các khiếu nại của khách hàng. Ngày nay cơ quan kiểm soát thực phẩm và ngành công nghiệp thực phẩm trên thế giơí đã quan tâm nhiều đến việc áp dụng quốc gia đã hợp nhất và đang trong quá trình hợp nhất hệ thống HACCP vào cơ chế bắt buộc của họ Trong nhiều quốc gia vịêc áp dụng hệ thống HACCP đối với sản xuất thực phẩm trở nên yêu cầu bắt buộc. Do đó việc áp dụng HACCP không ngừng trở thành một yêu cầu bức bách cho nhà sản xuất thực phẩm xuất khẩu mà cho chung các xí nghiệp sản xuất thực phẩm nội địa. Cacao là một trong những thực phẩm rất giàu chất dinh dưỡng đối với con người. Do đó trong quá trình sản xuất cũng phát sinh nhiều mối hại làm giảm chất lượng sản phẩm và ảnh hưởng đến sức khoẻ của người tiêu dùng. Trong phần tiểu luận này ta sẽ đề cập đến HACCP trong sản xuất cacao hoà

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.