TAILIEUCHUNG - Vật liêu học kỹ thuật - Chương 4

Tài liệu tham khảo bài giảng Vật liêu học kỹ thuật bộ môn Vật liệu học và nhiệt luyện - Chương 4 Nhiệt luyện thép | 47 Chương 4 NHIỆT LUyỆN THÉP . Khái niệm về nhiệt luyện thép . Sơ lược về nhiệt luyện thép a. Định nghĩa là nung nóng thép đến nhiệt độ xác định giữ nhiệt một thời gian thí ch hợp rồi sau đó làm nguội với tốc độ xác định để nhận được tổ chức do đó tí nh chất theo yêu cẩu. Đ điểm - Không làm nóng chảy và biến dạng sản phẩm thép - Kết quả được đánh giá bằng biến đổi của tổ chức tế b. Các yếu tô đặc trưng cho nhiệt luyện Ba thông số quan trọng nhất hình - Nhiệt độ nung nóng Tno ề - Thời gian giữ nhiệt tgn - Tốc độ nguội Vnguôị sau khi giữ nhiệt. c Các chỉ tiêu đánh giá kết quả Tổ chức tế vi bao gồm cấu tạo pha kí ch thước hạt chiều sâu lớp hóa bền. là chỉ tiêu gốc cơ bản nhất Độ cứng độ bền độ dẻo độ dai Độ cong vênh biến dạng. Hình . Sơ đồ của quá trình nhiệt c. Phân loại nhiệt luyện thép luyện đơn giản nhất 1. Nhiệt luyện thường gặp nhất chỉ có tác động nhiệt làm biến đổi tổ chức và tí nh chất gồm nhiều phương pháp ủ thường hoá tôi ram. 2. Hóa - nhiệt luyện Nhiệt luyện có kèm theo thay đổi thành phẩn hóa học ỏ bề mặt rồi nhiệt luyện tiếp theo để cải thiện hơn nữa tí nh chất của vật liệu Thấm đơn hoặc đa nguyên tố C N . 3. Cơ - nhiệt luyện là biến dạng dẻo thép ỏ trạng thái Y sau đó tôi và ram để nhận được tổ chức M nhỏ mịn có cơ tí nh tổng hợp cao nhất thường ỏ xưỏng cán nóng thép luyện kim. . Tác dụng của nhiệt luyện đôi với sản xuất cơ khí a. Tăng độ cứng tí nh chông mài mòn và độ bền của thép phát huy triệt để các tiềm năng của vật liệu bền cứng dai. do đó giảm nhẹ kết cấu tăng tuổi thọ . b. Cải thiện tí nh công nghệ Phù hợp với điều kiện gia công cẩn đủ mềm để dễ cắt cẩn dẻo để dễ biến dạng . c. Nhiệt luyện trong nhà máy cơ khí - Nặng nhọc độc cơ khí hóa tự động hóa chống nóng độc - Phải được chuyên môn hóa cao bảo đảm chất lượng sản phẩm và năng suất - Tiêu phí nhiều năng lượng phương án tiết kiệm được năng lượng 48 - Là khâu sau cùng thường không thể bỏ qua do đó quyết định tiến độ chung chất lượng và giá thành sản phẩm của cả xí nghiệp. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.