TAILIEUCHUNG - Giáo Án Ma Sát Học

Tham khảo sách 'giáo án ma sát học', kỹ thuật - công nghệ, cơ khí - chế tạo máy phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BÀI GIẢNG MÔN HỌC MA SÁTHỌC qi TS. Phạm Văn Hùng Bộ môn Máy Và Ma Sát Học Page 1 of 107 NhẬP MÔN 1. Ma sát Hiện tượng kỳ lạ của thiên nhiên- đang tiếp tục nghiên cứu Có nhiều ứng dụng Nhiệt lửa . Phanh hãm tăng tốc độ phản ứng hóa học . Hàn đánh bóng . Ghi và đọc dữ liệu . Hại Tổn hao công suất. Sinh nhiệt làm thay đổi bền tổ chức cac bon hydro tạo thành các ôxit. Đặc điểm Là quá trình tự tổ chức 4 Có thể dẫn đến phá hủy. 4 Giảm ma sát mòn. Gắn liền với quá trình mòn - tuổi thọ và độ tin cậy. Đ-Ợc đặc trưng bởi lực ma fsá Fms hoặc hệ số ma sát fms hoặc có rag0 2 of IU thể ký hiệu là . 2. Mòn Kết quả của quá trình ma sát Phá hủy bề mặt ma sát Giảm kích thước giảm khối lượng thay đổi câu trúc bề mặt . -ì Tiến hành bôi trơn rắn lỏng khí . đe tăng tuổi thọ và độ tin cậy Hại V Thay đổi chế độ lắp ghép của các cặp ma sát V Thay đỏi chế độ làm việc của cặp ma sát Làm giảm tuổi thọ và độ tin cậy của cặp ma sát cũng như của toàn bộ thiết bị Đặc điểm Gắn liền với quá trình ma sát V Quá trình phá hủy tập trung trong một thể tích râ t nhỏ của vật liệu Phần tử mòn tạo thành là kết quả của nhiều lần tương tác. V Được đặc trưng bởi cường độ mòn có thứ nguyên hoạc không có thứ nguyên Ih tuổi thọ độ tin cậy. Phân biệt Mòn bình thường ổn định còn gọi là mòn cơ hóa Hk Hm 0 6. Page 3 of 107 V Mòn hạt mài không binh thường Hk Hm 0 .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.