TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_Thpt Nam Trực

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_thpt nam trực', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO Trường THPT Nam Trực GV ĐOÀN VĂN DOANH ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC MÔN VẬT LÝ KHÓI A Thời gian làm bài 90 phút 50 câu trắc nghiệm Mã đề thi 132 Họ tên thí sinh . Số báo danh . B. Hiện tượng giao thoa ánh sáng. D. Hiện tượng tán sắc ánh sáng. B. Có thể truyền trong môi trường vật chất. D. Có vận tốc lớn vô hạn. Câu 1 Một vật thực hiện đồng thời 4 dao động điều hòa cùng phương và cùng tần số có các phương trình x1 3sin Kt k cm x2 3cosKt cm x3 2sin Kt k cm x4 2cosKt cm . Hãy xác định phương trình dao động tổng hợp của vật. A. x 45 cos Kt Tĩ 2 cm B. x 5V2 cos Kt Tĩ 2 cm C. x 5 cos Kt Tĩ 2 cm D. x 5 cos Kt - Tĩ 4 cm Câu 2 Sự xuất hiện cầu vồng sau cơn mưa do hiện tượng nào tạo nên A. Hiện tượng khúc xạ ánh sáng. C. Hiện tượng phản xạ ánh sáng. Câu 3 Ánh sáng không có tính chất sau A. Có truyền trong chân không. C. Có mang theo năng lượng. Câu 4 Tìm phát biểu sai về đặc điểm quang phổ vạch của các nguyên tố hóa học khác nhau. A. Khác nhau về bề rộng các vạch quang phổ. B. Khác nhau về màu sắc các vạch. C. Khác nhau về độ sáng tỉ đối giữa các vạch. D. Khác nhau về số lượng vạch. Câu 5 Hiện tượng quang điện trong là hiện tượng A. giải phóng electron khỏi mối liên kết trong bán dẫn khi bị chiếu sáng. B. bứt electron ra khỏi bề mặt kim loại khi bị chiếu sáng. C. giải phóng electron khỏi kim loại bằng cách đốt nóng. D. giải phóng electron khỏi bán dẫn bằng cách bắn phá ion. Câu 6 Đoạn mạch AC có điện trở thuần cuộn dây thuần cảm và tụ điện mắc nối tiếp. B là một điểm trên AC với uAB sin100Kt V và uBC V3sin 100Kt - K V . Tìm biểu thức hiệu điện thế uAC. KÌ B. uAC 42 sin I 100Kt y IV A. UAC _ . __ KÌ D. uAC 2sinI 100Kt-y IV KÌ C. uAC 2sin I100Kt y IV Câu 7 Tìm phát biểu đúng khi nói về động cơ không đồng bộ 3 pha A. Động cơ không đồng bộ 3 pha được sử dụng rộng rãi trong các dụng cụ gia đình. B. Rôto là bộ phận để tạo ra từ trường quay. C. Vận tốc góc của rôto nhỏ hơn vận tốc góc của từ trường quay. D. Stato gồm hai cuộn dây đặt lệch nhau một góc 90o. Câu

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.