TAILIEUCHUNG - Luận văn: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP

Nền kinh tế Việt Nam đang trên đà phát triển cùng với quá trình hội nhập mở cửa cùng với thế giới tạo ra sự cạnh tranh về mọi mặt ngày càng gay gắt và quyết liệt, nên hiệu quả sản xuất kinh doanh trong doanh nghiệp đòi hỏi phải cao để có thể tồn tại và phát triển trong môi trường cạnh tranh khốc liệt hiện nay. Đứng trước những thử thách trên các doanh nghiệp phải tự tìm cho mình một hướng đi phù hợp với các quy luật của nền kinh tế, phù hợp với điều kiện hoạt động của mỗi doanh nghiệp | Luận văn MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TẠI XÍ NGHIỆP Trang 1 MỤC LỤC Lời nói đầu PHẦN I CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ SỬ DỤNG LAO ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 1. Khái niệm về nhân lực và quản lý nhân lực 2. Ý nghĩa của quản lý nhân lực 3. Nội dung của quản lý nhân lực trong doanh nghiệp 4. Các quy định về sử dụng nguồn lao động 5. Xác định nhu cầu lao động trong doanh nghiệp 6. Nội dung phương pháp phân tích tình hình sử dụng lao động Ý nghĩa và nhiệm vụ của phân tích yếu tố lao động Nội dung phân tích . Phân tích tình hình sử dụng số lượng lao động . Phân tích tình hình sử dụng thời gian lao động Phân tích tình hình sử dụng phân công lao động. Phân tích năng xuất lao động Một số phương pháp dùng để phân tích về lao động và quản lý lao động 7. Một số công thức đánh giá hiệu quả sử dụng lao động 8. Phương pháp nâng cao năng xuất lao động 9. Chính sách liên quan đến phát triển nguồn nhân lực Tuyển dụng nhân viên Đào tạo II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH LAO ĐỘNG CỦA A. GIỚI THIỆU ĐẶC ĐIỂM CƠ BẢN CỦA XÍ NGHIỆP 1. Quá trình thành lập và phát triển của Công ty 2. Đặc điểm sản xuất kinh doanh của Công ty 3. Kết cấu sản xuất sơ đồ công nghệ sản xuất của Công ty 4. Cơ cấu tổ chức bộ máy quản lý của Công ty 5. Tình hình nguyên vật liệu tài sải cố định của Công ty 6. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Trang 2 B. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH SỬ DỤNG LAO ĐỘNG CỦA XÍ NHIỆP 1. Tình hình lao động của Công ty 2. Chính sách hoạch định nguồn nhân lực của Công ty Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh định nhu cầu lao động trực tiếp cầu nhân lực ở khâu gián tiếp 3. Chính sách tuyển dụng lao động của Công ty Đối với công nhân sản xuất trực tiếp với lao động gián tiếp 4. Tình hình thực hiện công tác đào tạo lao động của Công ty . Tình hình phân công và hiệp tác lao động tại Công ty . Điều kiện làm việc của công nhân sản xuất Định mức thời gian lao động Phân tích tình hình sử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.