TAILIEUCHUNG - Giáo trình phân tích giai đoạn tăng lãi suất và giá trị của tiền tệ theo thời gian tích lũy p8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phân tích giai đoạn tăng lãi suất và giá trị của tiền tệ theo thời gian tích lũy p8', tài chính - ngân hàng, kế toán - kiểm toán phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | bày theo thứ tự thời gian của ngày giá trị Theo phương pháp này các nghiệp vụ được sắp xếp theo thứ tự thời gian của ngày giá trị. Các tính toán còn lại giống với phương pháp trên . Tài khoản vãng lai được trình bày theo phương pháp này như sau Đơn vị tính Đồng Diễn giải Nợ Có Số dư Ngày giá trị Số ngày n Lợi tức Nợ Có Nợ C Số dư Có 31 05 20 40 Gửi tiền mặt 20 06 20 Phát hành sec trả nợ 10 07 5 5 Nhờ thu thương phiếu 15 07 0 Hoàn lại thương phiếu không thu được 15 07 41 Chiết khấu thương phiếu 25 08 6 44 Cân đối lợi tức Cân đối số dư Có Số dư Có 31 08 . Tài khoản vãng lai có lãi suất không qua lại và biến đổi Đây là trường hợp phổ biến vì thông thường ngân hàng thường áp dụng lãi suất Nợ lãi suất cho vay cao hơn lãi suất Có lãi suất tiền gửi . - Lãi suất Nợ được áp dụng để tính lợi tức cho vay theo số dư Nợ trên tài khoản. - Lãi suất Có được áp dụng để tính lợi tức tiền gửi theo số dư Có trên tài khoản. Trong trường hợp này người ta chỉ dùng phương pháp Hambourg phương pháp rút số dư để tính lợi tức. Ví dụ 2 Doanh nghiệp 1 mở tài khoản tại Ngân hàng B với các điều kiên sau 01 06 - 31 07 Lãi suất Nợ 7 2 . Lãi suất Có 6 84 . 01 08 - 31 08 Lãi suất Nợ 7 56 . Lãi suất Có 7 02 . Hoa hồng bội chi phí vay trội 0 1 số dư Nợ lớn nhất. Phí giữ sổ hoa hồng giữ sổ 0 4 tổng nghiệp vụ Nợ. Các nghiệp vụ phát sinh được phản ánh vào TK như sau Đơn vị tính Triệu đồng Ngày Diễn giải Nợ Có Ngày giá trị 01 06 Số dư Nợ 50 31 05 18 06 Gửi tiền mặt 250 20 06 12 07 Phát hành sec trả nợ 350 10 07 13 07 Nhờ thu thương phiếu 200 15 07 27 07 Trả nợ thương phiếu 150 25 07 23 08 Chiết khấu thương phiếu 300 25 08 28 08 Phát hành sec thanh toán 180 26 08 ngày thu được tiền của nghiệp vụ nhờ thu. Các nghiệp vụ trên được phản ánh vào TK vãng lai theo phương pháp Hambourg trình bày theo thứ tự ngày

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.