TAILIEUCHUNG - Giáo trình Cơ sở Toán học cao cấp

Mục đích của giáo trình là: Trình bày những khái niệm, những nguyên lý cơ bản và cần thiết nhất của toán học, với những chứng minh chặt chẽ, lôgic; rèn luyện kỹ năng tính toán thực hành trên máy tính và khả năng áp dụng công cụ toán học trong việc giải quyết các bài toán thực tiễn; giới thiệu một số hướng phát triển mới trong toán học hiện đại đang được quan tâm trên thế giới. | Cơ sở toán học cao cấp Lêí ỷĩíí thíê-u Do ảnh hưởng của cuộc cách mạng thông tin và do sự phát triển nội tại của toán học việc giảng dạy toán bậc đại học và cao học có nhiều thay đoi. Xu hướng chung là nhanh chóng cho học viên nắm bắt được các kiến thức cơ bản về toán học và khả năng ứng dụng đồng thời sử dụng được các chương trình tính toán thực hành một cách thuần thục. Đê đáp ứng nhu cầu đó trên cơ sở đề tài khoa học Phần mềm Cơ sở Toán học của Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ Quốc gia do Viện Toán học chủ trì thực hiện từ năm 1996 đến năm 1998 chúng tôi biên soạn bộ giáo trình Cơ sở Toán học Cao cấp giành cho sinh viên đại học và cao học. Bộ giáo trình này được biên soạn dựa theo nội dung chương trình toán cao cấp của các khoa cơ bản trong các trường đại học do Bộ Giáo dục và Đào tạo qui định kết hợp với các giáo trình toán hiện đang được giảng dạy trong các trường đại học ở Hà Nội và một số nước tiên tiến trên thế giới. Mục đích của giáo trình là 1. Trình bày những khái niệm những nguyên lý cơ bản và cần thiết nhất của toán học với những chứng minh chặt chẽ lô gic 2. Rèn luyện kỹ năng tính toán thực hành trên máy tính và khả năng áp dụng công cụ toán học trong việc giải quyết các bài toán thực tiễn 3. Giới thiệu một số hướng phát triển mới trong toán học hiện đại đang được quan tâm trên thế giới. Để đáp yêu cầu thứ nhất chúng tôi chủ trương tránh đưa vào giáo trình những phần lý thuyết nặng nề và ít sử dụng đến sau này. Phần bài tập được biên soạn với mục đích giúp học viên củng cố kiến thức lý thuyết không sa vào những kỹ sảo tính toán phức tạp. Mục đích thứ hai được thê hiện trong giáo trình bởi phần bài tập và tính toán thực hành biên soạn rất công phu cho từng chương. Nó giúp cho học viên tiếp cận một cách nhẹ nhàng và thoải mái với công việc tính toán cụ thể lĩnh vực luôn bị xem là đáng ngại nhất đối với các học viên bậc đại học ở nước ta xưa 1 nay. Người học không chỉ có thể thử sức với những bài toán thách đố để rèn luyện tư duy mà còn biết sử .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.