TAILIEUCHUNG - Kỹ thuật phay tập 2

Kỹ thuật Phay bào là một trong những môn học chính ở các trường đào tạp kỹ thuật Gia công phay bào là một trong những loại hình gia công kim loại được thực hiện phổ biến nhất trong các phân xưởng cơ khí, công việc Phay bào chiếm | Đầu chia độ Đầu chia độ là phụ tùng quan trọng của các máy phay côngxôn mà đặc biệt là các máy phay vạn năng nó mờ rộng khả năng công nghệ cúa các máy lên rẵt nhiểu. Người ta sừ dụng đẩu chia độ khi chề tạo các dụng cụ cắt dao phay dao doa dao khoét tarô các chi tiềt tiêu chuẩn đầu đinh ồc cạnh đai ôc đai ồc xé rãnh rãnh và rành then hoa iy mặt đẩu khớp răng V. V. và các chi tiềt khác. Đầu chia độ dùng đế gà trục cúa chi tiềt gia công dưới một góc cần thiẽt so với bàn máy quay chi tiẽt theo chu kỳ quanh trục cúa nó một góc nhầt định chia thành các phẩn bằng nhau hoặc không bằng nhau quay liên tục chi tiẽt khi gia công rãnh xoăn ồc hoặc răng xoắn cúa bành răng. Đấu chia độ có các loại sau đây 1. Loại có đìa chia độ a chia b chia c đâu d đầu 2. Loại trực tiềp đơn giản chia nứa vạn năng chia vạn năng. không có đĩa chia độ với cơ cầu bánh răng hành tinh và bộ bánh răng thay đối. 3. Đầu chia độ quang học dùng đế chia chính xác và cho các nguyên công kiếm tra . Thường thì người ta chẽ tạo đâu chia độ có một trục chính nhưng đôi khi cũng có loại 2 3 trục chính dùng đế gia công 2 3 chi tiềt cùng lúc. Loại đẩu không có đĩa chia độ cho phép chia trực tiềp bằng bộ bánh răng thay 108 đổi. Trong trường hợp này người ta quay tay quay đi một vòng hoặc một sỏ vòng nguyên. Tuy vậy kẽt cẫu cúa loại đầu chia độ này phức tạp hơn loại đầu có đĩa chia độ. 38. Đầu chia độ trự c tiêp và đơn giản ĐẦU CHIA ĐỘ TRựC TIẼP. Trong nhiểu công việc phay dùng cách chia trực tiềp thì đầu chia độ trực tiẽp có năng suầt và kinh tẽ cao hơn. Trên hình 116 là đầu chia độ với góc quay cúa trục chính được tính theo đĩa có 12 khoảng chia và do đó ta có thế chia chi tiềt ra 2 3 4 6 và 12 phần bằng nhau. Trong thân 6 có trục chính quay ờ đầu phải cua trục chính có mâm cặp tôc 7. Mũi tâm 8 đặt trong trục chính. Đẩu trái của trục chính có lắp đĩa 4 trên đó có 12 rành cách đều nhau. Chức nàng cúa đai ôc 2 là điều chính khe hà trong o bi cúa trục chính. Dùng tay quay 3 đế quay đĩa. sú dụng đĩa 4 đế hầm trục chính

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.