TAILIEUCHUNG - Luận văn: TỔ CHỨC BỘ MÁY TOÁN KẾ TOÁN VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY

Thực tập là điều kiện thuận lợi cho mọi sinh viên trong việc củng cố kiến thức ,tìm hiểu thực tế và so sánh lý thuyết với thưc tế, là giai đoạn quan trọng trước khi kết thúc quá trình học tập ở nhà trường. Với sự giúp đỡ, hướng dẫn của khoa kế toán cũng như các thầy cô giáo, của đơn vị thực tập và của phòng kế toán nơi em đã được nhận vào thực tập. Em đã hiểu đầy đủ hơn, khái quát hơn về lĩnh vực kế toán cũng như nghề kế toán mà em. | Luân văn TỔ CHỨC BỘ MÁY TOÁN KẾ TOÁN VẢ CÔNG TÁC KẾ JOÁN TẠI CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG THỦY LỜI NÓI ĐÀU Thực tập là điều kiện thuận lợi cho mọi sinh viên trong việc củng cố kiến thức tìm hiểu thực tế và so sánh lý thuyết với thưc tế là giai đoạn quan trọng trước khi kết thúc quá trình học tập ở nhà trường. Với sự giúp đỡ hướng dẫn của khoa kế toán cũng như các thầy cô giáo của đơn vị thực tập và của phòng kế toán nơi em đã được nhận vào thực tập. Em đã hiểu đầy đủ hơn khái quát hơn về lĩnh vực kế toán cũng như nghề kế toán mà em đã chọn Với mục đích là khảo sát và tìm hiểu thực tế về tổ chức bộ máy quản lý tại công ty và hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như công tác tổ chức bộ máy kế toán cùng các phần hành kế toán đặc trưng tại công ty công trình đường cáo thực tập giúp em có cái nhìn tổng quan về Công ty để từ đó tạo tiền đề đi sâu nghiên cứu so sánh sự vận dụng lý luận trong thực tế công tác hạch toán kế toán. DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT TSCĐ Tài sản cố định. NVL Nguyên vật liệu. 2 SX - KD BB HD BHYT BHXH BQLDA HP PQ GĐ KHTT KTTC TCKT TBVT TCLĐ QLDA HCYT XN DN LDTL VT TT SX TK TSCĐHH CTGS NLĐ TL NN Sản xuất kinh doanh. Bắt buộc. Hướng dẫn. Bảo hiểm y tế. Bảo hiểm xã hội. Ban quản lý dự án. Hải Phòng. Phú Quốc. Giám đốc Kế huạch thị trường. Kỹ thuật thi công. Tài chính - Kế toán. Thiết bị - Vật tư. Tổ chức lao động. Quản lý dự án. Hành chính y tế. Xí nghiệp. Doanh nghiệp. Lao động tiền lương. Vật tư. Tiền tệ. Sản xuất. Tài khoản. Tài sản cố định hữu hình. Chứng từ ghi sổ. Người lao động. Tiền lương. Nhà nước. PHẦN 1 NHỮNG ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - KỸ THUẬT CỦA CÔNG TY CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG tHủY I. Quá trình hình thành và phát triển của Công Ty.

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.