TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_1

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_1', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | TRƯỜNG THPT CHUYÊN LƯƠNG VĂN CHÁNH oOo ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC-NĂM HỌC 2008-2009 MổN Vật lý Thời gian làm bài 90 phút 60 câu trắc nghiệm Mã đề thi 111 CHUNG Phần dành cho tất cả các thí sinh Câu 1 Chọn phát biểu sai A. Hai dao động điều hoà cùng tần số ngược pha thì li độ của chúng luôn luôn đối nhau. B. Khi vật nặng của con lắc lò xo đi từ vị trí biên đến vị trí cân bằng thì vectơ vận tốc và vectơ gia tốc luôn luôn cùng chiều. C. Trong dao động điều hoà khi độ lớn của gia tốc tăng thì độ lớn của vận tốc giảm. D. Dao động tự do là dao động có tần số chỉ phụ thuộc đặc tính của hệ không phụ thuộc các yếu tố bên ngoài. Câu 2 Một con lắc đơn có chiều dài khoảng thời gian At nó thực hiện 12 dao động .Khi giảm độ dài một lượng 32cm thì cũng trong khoảng thời gian nói trên con lắc thực hiện 20 dao động. Chiều dài l ban đầu của con lắc là B. 50cm C. 40cm D. 80cm Câu 3 Một vật dao động điều hoà trên đoạn thẳng dài 10cm. Khi pha dao động bằng Tĩ 3 thì vật có vận tốc v -5 7Ĩ 43 cm s. Khi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc là A. 5 rcins B. 10 vcm. s C. 20 cm s D. 15 Tcm. s Câu 4 Cho hai dao động điều hoà cùng phương x1 5 43 cos10nt cm và x2 A2 sin10nt cm .Biết biên độ của dao động tổng hợp là trị của A2 là A. 5cm B. 4cm C. 8cm D. 6cm Câu 5 Có 2 cuộn dây mắc nối tiếp với nhau cuộn 1 có độ tự cảm L1 điện trở thuần R cuộn 2 có độ tự cảm L2 điện trở thuần L1 R2 L2 R1 .Hiệu điện thế tức thời 2 đầu của 2 cuộn dây lệch pha nhau 1 góc A. 7Ĩ 3 B. n 6 C. n 4 D. 0 Câu 6 Có 2 vật dao động điều hoà biết gia tốc vật 1 cùng pha với li độ của vật vật 1 qua vị trí cân bằng theo chiều dương thì vật 2 A. Qua vị trí cân bằng theo chiều âm. B. Qua vị trí cân bằng theo chiều dương. C. Qua vị trí biên có li độ âm. D. Qua vị trí biên có li độ dương. Câu 7 Lần lượt mắc vào nguồn xoay chiều 200V-50Hz điện trở thuần cuộn dây thuần cảm tụ điện thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua chúng lần lượt đều bằng nối tiếp 3 phần tử vào nguồn xoay chiều trên thì .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.