TAILIEUCHUNG - Đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_9

Tham khảo tài liệu 'đề thi thử đại học cao đẳng môn vật lý 2012_9', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ---000--- ĐỀ KIỂM TRA TRẮC NGHIỆM MÔN VẬT LÍ Thời gian làm bài 90 phút. Mã đề 286 50 câu trắc nghiệm đề có 4 trang Họ tên thí sinh . Chọn phương án A B C D trong các câu hỏi sau và tô vào phiếu trả lời trắc nghiệm có câu tương ứng Câu 1 Một vật dao động điều hòa phải mất 0 25s để đi từ điểm có vận tốc bằng không tới điểm tiếp theo cũng như vậy. Khoảng cách giữa hai điểm là 36cm. Biên độ và tần số của dao động này là A. A 36cm f 2Hz. B. A 18cm f 2Hz. C. A 72cin f 2Hz. D. A 36cm f 4Hz. Câu 2 Một vật có khối lượng 0 4kg được gắn vào lò xo có độ cứng 80N m đặt nằm ngang. Vật được kéo lệch khỏi vị trí cân bằng một đoạn bằng 0 1m rồi thả nhẹ cho dao động. Tốc độ của vật khi qua vị trí cân bằng là A. 0m s. B. 1 4m s. 0m s. 1m s. Câu 3 Cho hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số x1 6sin10ftt cm và x2 4cos . ft A 10Kt ft 2 7 cm . Phương trình dao động tổng hợp của hai dao động trên là c. ftA. A. x2 10cos 10ftt Z2 cm . I 2 7 í C. x2 2a Ĩ3cos 10ftt ft cm . . . ftA. B. x2 2cos 10ftt Z2 cm . I 2 7 ftY . D x2 2cos 10ftt cm . I lát ra sẽ sóng siêu âm. 27 k 2 7 Câu 4 Một lá thép rung động với chu kì 800ms. Ầm thanh do nó p A. nghe được. nghe được. Câu 5 Sóng cơ học là A. dao động cơ đang lan truyền trong một môi trường C. một dạng chuyển động đặc biệt của một môi trường Câu 6 Một dải lụa mềm dài có một đầu O dao động điều hòa theo phương vuông góc với dải lụa với biên độ 10cm và tần số 0 5Hz. Tại thời điểm ban đầu điểm O ở vị trí biên dương. Vận tốc sóng truyền trên dây là 2m s. Phương trình dao động của điểm M cách đầu đó 3m theo chiều dương là A. s 10 cos ftt - ft 2 cm B. s 10 cos ftt - 3ft 2 cm . C. s 10 cos ftt 3ft 2 cm D. S 10cos ftt ft 2 m . sóng ngang. động của mọi điểm trong một môi trường. truyền chuyển động trong một môi trường. Câu 7 Đặt vào tụ điện C tức thời trong mạch có dạng - ì-----F một điện áp xoay chiều u 1205 2 cos 100ftt- V . Cường độ dòng điện 5000ft A. i 2 4x 2cos 100ftt ft A . 3 B. i 2 4x .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.