TAILIEUCHUNG - Luận văn: HÌNH THỨC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY GIẦY THỤY KHUÊ

Trong công cuộc đổi mới, với mục tiêu công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Ngành Dầy da nói chung và Công ty giầy Thụy Khuê nói riêng đã và đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho. Công ty giầy Thụy Khuê chuyên sản xuất các loại dầy dép phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tuy mới thành lập được hơn 13 năm song Công ty đã đóng góp một phần đáng kể trên bước đường phát triển. | Luận văn HÌNH THỨC KẾ TOÁN Ở CÔNG TY GIẦY THỤY KHUE LỜI NÓI ĐẦU Trong công cuộc đổi mới với mục tiêu công nghiệp hoá hiện đại hoá đất nước mà Đảng và Nhà nước đã đề ra. Ngành Dầy da nói chung và Công ty giầy Thụy Khuê nói riêng đã và đang nỗ lực phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ mà đảng và nhà nước giao cho. Công ty giầy Thụy Khuê chuyên sản xuất các loại dầy dép phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Tuy mới thành lập được hơn 13 năm song Công ty đã đóng góp một phần đáng kể trên bước đường phát triển kinh tế nước nhà. Qua khảo sát em thấy đây là một lĩnh vực được nhiều người quan tâm đồng thời được sự đồng ý của Ban giám đốc Công ty em đã chọn Công ty giầy Thụy Khuê làm địa điểm thực tập. 1. ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY GIẦY THỤY KHUÊ 2 . LỊCH SỬ HÌNH THÀNH PHÁT TRIỂN. Công ty giầy Thụy Khuê với tên giao dịch quốc tế là ThuyKhue Shoes Company JTK là một doanh nghiệp nhà nước thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội -Công ty đuợc thành lập từ năm 1989 có nhiệm vụ sản xuất các sản phẩm giầy dép phục vụ cho nhu cầu trong nước và xuất khẩu. Nếu tính theo thời gian thì đây là doanh nghiệp mới thành lập song trong suốt 13 năm hình thành và phát triển sự đóng góp của công ty cho nền công nghiệp thành phố Hà Nội nói chung và trong nền kinh tế nói riêng là không trình hình thành và phát triển của công ty trong những năm qua được đánh dấu theo mức thời gian như sau Tiền thân của công ty là xí nghiệp Quân khu X30 ra đời tháng 1 1957 chuyên sản xuất giầy vải và mũ cứng cung cấp cho bộ đội. Sau đó từ xí nghiệp của Tổng cục Hậu cần Quân đội chuyển thành xí nghiệp giầy vải Hà Nội thuộc cục công nghiệp Hà Nội nay là Sở công nghiệp Hà Nội. Năm 1978 xí nghiệp được sáp nhập với xí nghiệp giầy vải Thượng Đình và mang tên xí nghiệp giầy vải Thượng Đình. Thành phố Hà Nội ra quyết định 93 QĐ-UB cho phép tách ra và thành lập lại được mang tên là xí nghiệp giầy vải Thụy Khuê. Cho tới tháng 8 1993 UBND Thành phố ra Quyết định số 2558 QĐ-UB đổi tên xí nghiệp thành .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.