TAILIEUCHUNG - Dung sai lắp ghép

Môn học Dung sai lắp ghép và đo lường kỹ thuật là môn học cơ sở của ngành cơ khí chế tạo máy, nhằm trang bị cho sinh viên những kiến thức cơ bản về dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo trongg quá trình thiết kế, chế tạo, sửa chữa, | PGS. TS. NGUYỄN VĂN YẾN BÀI GIẢNG DUNG SAI LẮP GHÉP ĐÀ NẴNG - 2007 MỤC LỤC Trang Bài mở đầu 1- Giới thiệu 3 2- Một số ký hiệu thường dùng trong Dung sai Lắp ghép 4 Chương 1 Những vấn đề cơ bản trong Dung sai Lắp ghép . Kích thước 5 . Lắp ghép 7 . Tính đổi lẫn chức năng 8 Chương 2 Dung sai lắp ghép trụ trơn . Dung sai kích thước 9 . Quy định về dung sai kích thước 9 . Miền dung sai và sai lệch cơ bản 9 . Dung sai của kích thước 11 . Quy định lắp ghép 11 . Hệ thống lỗ hệ thống trục 12 . Kiểu lắp ưu tiên 12 . Ký hiệu kiểu lắp trụ trơn trên bản vẽ 13 Chương 3 Dung sai các yếu tố hình học . Sai lệch hình dạng và vị trí tương đối giữa các bề mặt 15 . Biểu diễn dung sai hình dạng và vị trí tương đối 15 . Chọn dung sai hình dạng và vị trí tương đối 17 . Độ nhám bề mặt 18 Chương 4 Dung sai các lắp ghép điển hình . Dung sai lắp ghép then bằng then bán nguyệt 20 . Dung sai lắp ghép then hoa 20 . Dung sai lắp ghép ổ lăn 22 . Dung sai lắp ghép ren 23 . Dung sai truyền động bánh răng 25 . Sai số gia công bánh răng 25 . Độ chính xác truyền động bánh răng 25 . Ghi cấp chính xác và dạng khe hở mặt bên 27 Chương 5 Chuỗi kích thước và cách ghi kích thước . Chuỗi kích thước 29 . Các khái niệm cơ bản 29 . Giải bài toán thuận 30 . Giải bài toán nghịch theo đổi lẫn chức năng hoàn toàn 30 . Giải bài toán nghịch theo đổi lẫn chức năng không hoàn toàn 31 1 . Giải bài toán nghịch theo phương pháp tính xác suất 32 . Ghi kích thước cho bản vẽ cơ khí 33 . Những nguyên tặc chủ yếu cần đảm bảo khi ghi kích thước 33 . Chọn phương án ghi kích thước chiều dài cho bản vẽ chi tiết máy 34

TỪ KHÓA LIÊN QUAN