TAILIEUCHUNG - Luận văn: Quản lý của Nhà nước đối với các Công ty phát hành Chứng khoán ở Việt Nam

Tham khảo luận văn - đề án 'luận văn: quản lý của nhà nước đối với các công ty phát hành chứng khoán ở việt nam', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | ĐỀ ÁN MÔN HỌC Đề tài Quản lỷ của Nhà nước đối với các Công ty phát hành Chứng khoán ở Việt Nam LỜI MỞ ĐẦU Với sự phát triển mạnh mẽ về kinh tế của thế giới sự vươn lên không ngừng của các nước trong khu vực về tất cả các lĩnh vực mà đặc biệt là sự phát triển như vũ bão về kinh tế chính trị xã hội. Điều đó đặt nước ta vào một vị thế vô cùng quan trọng bởi vì nước ta nằm ở vị trí cực kỳ nhạy cảm nhạy cảm cả về vị trí chiến lược quân sự cũng như kinh tế trong khu vực. Chính vì thế mà Đảng và nhà nước đã nhận thấy rõ công việc của mình là phải lãnh đạo định hướng phát triển cho nền kinh tế đất nước sao cho thật tốt để tiến vào kỷ nguyên mới với thành công mới rực rỡ. Để đạt được điều đó Đảng nhà nước đã đưa ra nhiệm vụ và mục tiêu phải tiến hành Công nghiệp hoá và Hiện đại hoá đất nước . Để tiến hành công nghiệp hoá hiện đại hoá thành công tăng trưởng kinh tế bền vững khắc phục nguy cơ tụt hậu so với các nước trong khu vực cần phải có nguồn vốn lớn. Mà để có nguồn vốn lớn cần phát triển thị trường chứng khoán. Tuy nhiên việc phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam gặp không ít khó khăn về kinh tế cũng như sự hiểu biết loại hình kinh doanh này còn hạn chế đặc biệt khi thị trường chứng khoán đi vào hoạt động thì cần phải có sự quản lý của Nhà nước các Công ty phát hành chứng khoán . Chính vì thế mà hơn bao giờ hết chúng ta cần phải chuẩn bị một cách kỹ càng cả về kiến thức cơ bản và học hỏi kinh nghiệm của các nước khác trên thế giới về tổ chức quản lý và kiểm soát hoạt động của các Công ty phát hành chứng khoán. Những nội dung chính được trình bày trong Đề án này gồm Phần 1 Cơ sở lý luận về Quản lý nhà nước đối với các Công ty phát hành Chứng khoán Phần 2 Thực trạng Quản lý Nhà nước đối với các Công ty phát hành chứng khoán Phần 3 Phương hướng và một số kiến nghị quản lý phù hợp ở Việt Nam 1 NỘI DUNG PHẦN 1 CƠ SỞ LÝ LUÂN VỀ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI CÁC CÔNG TY PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN I. THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VÀ CÁC CÔNG TY PHÁT HÀNH CHỨNG KHOÁN 1. Chứng khoán và thị

TỪ KHÓA LIÊN QUAN