TAILIEUCHUNG - HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẾN 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020

Trong giai đoạn từ nay đến năm 2010, môi trường nước ta đứng trước nhiều thách thức lớn cả về mặt khách quan và chủ quan. Nhiều vấn đề môi trường bức xúc chưa được giải quyết trong khi dự báo mức độ ô nhiễm tiếp tục gia tăng. Theo tính toán của các chuyên gia quốc tế và thực tế diễn ra ở nhiều nước trên thế giới, nếu GDP tăng gấp đôi thì mức độ ô nhiễm môi trường tăng từ 3 đến 4 lần. Việt Nam hiện nay là quốc gia có tốc độ phát triển kinh tế nhanh, nếu trong giai đoạn. | BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG CỤC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CHƯƠNG TRÌNH HỢP TÁC QUÔC TẾ VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐẾN 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN 2020 HÀ NỘI THÁNG 3 2008 1 Mục lục Bảng các từ viết LỜI NÓI I. Quan điểm xây dựng Chương II. Mục tiêu của Chương III. Nội dung của Chương . Đánh giá tình hình thực hiện các hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường trong những năm . Tình hình hợp tác quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của Việt Nam trong thời gian . Đánh giá các thành tựu đạt được của các hoạt động hợp tác quốc tế về môi trường ở Việt Nam trong những năm . Đánh giá những hạn chế trong hoạt động hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường trong những năm . Định hướng Chương trình hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường đến 2010 và định hướng đến . Những thuận lợi và khó khăn trong hợp tác quốc tế về bảo vệ môi trường trong thời gian . Định hướng các dự án ưu tiên trong Chương trình hợp tác quốc tế về BVMT .16 III. 3. Các giải pháp triển khai chương 1. Các giải pháp về chính sách và thể chế .22 2. Các giải pháp về tổ chức .23 3. Các giải pháp về tăng cường năng lực thu hút và sử dụng ODA .23 4. Các giải pháp về công khai minh 5. Các giải pháp về thông tin giới thiệu Chương 6. Các giải pháp về tăng cường quan hệ đối tác với các nhà tài trợ .24 IV. Tổ chức thực hiện kế 1. Lồng ghép nội dung của chương trình vào kế hoạch phát triển của ngành tài nguyên môi trường đến 2010 và định hướng đến 2. Phối hợp với các nhà tài trợ .25 3. Theo dõi báo cáo và cập nhật kết quả triển khai Chương trình .25 2 Bảng các từ viêt tăt ACIAR AECI ADB Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Úc Cơ quan hợp tác quốc tế Tây Ban Nha Ngân hàng phát triển châu Á AFD Aus AID Cơ quan phát triển Pháp Cơ quan phát triển quốc tế Úc BMZ Bộ hợp tác kinh tế và phát triển Đức BVMT CIDA DANIDA DEFRA Bảo vệ môi trường Cơ quan phát triển quốc tế Canada Tổ

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.