TAILIEUCHUNG - Tiết 30 : TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1

HS đánh giá bài làm, rút kinh nghiệm, sửa chữa sai sót về các mặt: ý tứ, bố cục, câu văn, từ ngữ, chính tả. B. Chuẩn bị - Gv chấm bài, thống kê điểm. - Soạn bài , Hệ thống các lỗi sai tiêu biểu. C. Tiến trình hoạt động 1. ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. + Nêu khái niệm về văn TM? + Thường sử dụng những biện pháp nào trong bài văn TM? 3. Bài mới Hoạt động giáo viên - học sinh Hoạt động 1 HS nhắc lại đề bài. Nội dung cần. | Tiết 30 TRẢ BÀI TẬP LÀM VĂN SỐ 1 A. Mục tiêu cần đạt HS đánh giá bài làm rút kinh nghiệm sửa chữa sai sót về các mặt ý tứ bố cục câu văn từ ngữ chính tả. B. Chuẩn bị - Gv chấm bài thống kê điểm. - Soạn bài Hệ thống các lỗi sai tiêu biểu. C. Tiến trình hoạt đông 1. ổn định lớp. 2. Kiểm tra bài cũ. Nêu khái niệm về văn TM Thường sử dụng những biện pháp nào trong bài văn TM 3. Bài mới Hoạt đông giáo viên - học sinh Nôi dung cần đạt Hoạt đông 1 Đề bài Thuyết minh về ngôi trường thân yêu của em. HS nhắc lại đề bài. I. Phân tích đề - Thể loại thuyết minh kết hợp các biện pháp NT miêu chỉ ra các y cầu nội dung và tả ẩn dụ nhân hoá. hình thức - Nôi dung Nói về ngôi trường và tình cảm của em đối với Hình thức nơi em đang học. - Bố cục 3 phần. - Hình thức Bố cục 3 phần. Lời văn trong sáng hành văn mạch lạc. Kiến thức Cấu trúc thời gian XD. phải chuẩn xác. Hoạt động 2 II. Lâp dàn ý HS thảo luận xây dựng dàn ý. a. MB Giới thiệu - Trường được xây dựng từ năm Vị trí - Khái quát về tình cảm của em. b. Thân bài - Có cấu trúc tổng thể - Có bao nhiêu phòng học - Màu sơn Sân trường Cây cối. - Bao nhiêu thế hệ học sinh đã đi qua c. Kết bài Tình cảm của em. Hoạt động 3. III. Nhân xét HS tự đánh giá ưu nhược so với Ưu điểm dàn ý và yêu cầu - Viết đúng thể loại đúng đối tượng. - Thuyết minh được nội dung cơ bản - Bố cục đầy đủ rõ ràng 3 phần Gv nêu nhận xét ưu nhược điểm - Trình bày cẩn thận sạch sẽ. - Có sử dụng biện pháp NT và yếu tố miêu tả một cách hợp lý hiệu quả. - Diễn đạt tốt tiến bộ. Nhược điểm. - Về nội dung Bài viêt chưa sâu ít cảm xúc Nhiều bài kê lê nhiều hơn giới thiệu Phần viêt về Bao nhiêu thê hệ HS. còn hời hợt nhiều em chưa chính xác. Những lỗi cần khắc phục - về hình thức Một số bài viêt thiêu kêt bài Phần TB tách đoạn chưa hợp lý Đọc 1 số đoạn văn miêu tả hay Liên kêt đoạn vụng về. Biện pháp NT mtả còn vụng chưa hấp dẫn Kêt quả 100 t TB Nhiều em chữ xấu câu thả Hoạt đông 4 IV. Chữa bài HS trao đổi hướng sửa chữa. Chữa lỗi nôi dung. cách sửa chữa - ý và cách sắp xêp .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.