TAILIEUCHUNG - Tự động hoá thiết bị điện - Chương 3

Tham khảo tài liệu 'tự động hoá thiết bị điện - chương 3', kỹ thuật - công nghệ, tự động hoá phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Tự động hoá thiết bị điện ChươNG 3 hỆ ThỐNG ĐIỂU KhlỂN có TIÊP ĐIỂM Độc điểm điểu khiển có tiếp điểm Tự động điểu khiển truyển động điện Một số ứng dung của hệ thông điểu khiển có tiếp điểm ĐẶC ĐIỂM ĐIỀU KHIỂN CÓ TIẾPĐIỂM Hệ thông điểu khiển này sử dung các rơle trung gian côngtắctơ có tiếp điểm tao thành các sơ đổ mạch. Những mạch điểu khiển này có độc điểm đơn giản độ tin cậy cao hoạt động chắc chắn tẩn số điểu khiển thốp. GV Nguyễn Vũ Thanh 1 Tự động hoá thiết bị điện Tự ĐỘNG ĐIỀU KHIỂN TRUyỀN ĐỘNG ĐIỆN Tự động điểu khiển truyền động điện là điểu khiển tự động quá trình mở máy hâm máy đảo chiểu quay hoặc điểu khiển cho động co hoat động theo một chuông trình nào đó. Một số quy uóc khi thuyết minh nguyên lí hoat động của mach role. -CUỘN HÚT Cuộn hút có điện K 3-7 Cuộn hút cắt điện K 3-7 Cuộn hút thời gian có điện Rt 3-7 Tác động ngay Cuộn hút thời gian cắt điện Rt 3-7 Tác động ngay Cuộn hút thời gian có điện Rt At 3-7 Tác động có trễ Cuộn hút thời gian cắt điện Rt At 3-7 Tác động có trễ GV Nguyễn Vũ Thanh 2 Tự động hoá thiết bị điện -TIẾP ĐIỂM Tiếp điểm thường hở tác động R NO 3-7 Tiếp điểm thường kín tác động R NC 3-7 Tiếp điểm thường hở cắt tác động _R NO 3-7 Tiếp điểm thường kín cắt tác động _R NC 3-7 Tiếp điểm thời gian thường hở tác động sau một khoảng thời gian Rt NO At-ON 3-7 Tiếp điểm thời gian thường kín tác động sau một khoảng thời gian Rt NC At-ON 3-7 Tiếp điểm thời gian thường hở cắt tác động sau một khoảng thời gian Rt NO At-OFF 3-7 Tiếp điểm thời gian thường kín cắt tác động sau một khoảng thời gian Rt NC At-OFF 3-7 - NÚT NHẤN .z _ I_ Nút nhấn thường hở tác động M NO 3-7 _ . _ Nút nhấn thường kín tác động D NC 3-7 - KHỔNG CHẾ CHỈ HUY Khống chế chỉ huy ở vị trí 1 KC 1 GV Nguyễn Vũ Thanh

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.