TAILIEUCHUNG - Thách thức cho doanh nghiệp trong thị trường bán lẻ Việt Nam

Với một đất nước có đặc điểm dân số trẻ và tốc độ tăng trưởng khá cao như ở Việt Nam thì dung lượng thị trường sẽ càng ngày càng được mở rộng. Vì hàng năm đều có thêm một số lượng đáng kể người trưởng thành mới bước vào “cuộc đời tiêu dùng”. Đó là nhận xét của ông Đỗ Vinh Bảo – Giám đốc Nghiên cứu của Công ty Nghiên cứu Thị trường TNS. | Thách thức cho doanh nghiệp trong thị trường bán lẻ Việt Nam Trong bối cảnh của một nền kinh tế không mấy lạc quan như hiện nay nhà sản xuất phải đối mặt với khá nhiều thử thách khi đưa được sản phẩm ra thị trường bán lẻ. Ông Đỗ Vinh Bảo - Giám đốc Nghiên cứu của công ty Nghiên cứu thị trường TNS Với một đất nước có đặc điểm dân số trẻ và tốc độ tăng trưởng khá cao như ở Việt Nam thì dung lượng thị trường sẽ càng ngày càng được mở rộng. Vì hàng năm đều có thêm một số lượng đáng kể người trưởng thành mới bước vào cuộc đời tiêu dùng . Đó là nhận xét của ông Đỗ Vinh Bảo - Giám đốc Nghiên cứu của Công ty Nghiên cứu Thị trường TNS. Cũng theo ông Bảo miếng bánh tuy to lên thật nhưng không phải ai cũng ăn được . Bởi lẽ đối tượng khách hàng mới sẽ thay đổi liên tục với những đặc tính và nhu cầu hoàn toàn khác hẳn do đó yêu cầu doanh nghiệp cũng có sự linh động tương ứng để không bị loại khỏi cuộc chơi. Trong khi đó người tiêu dùng Việt Nam vốn có chỉ số lạc quan cao nhưng trong thời gian gần đây niềm tin tiêu dùng của người dân ngày càng giảm sút điều này tác động rất lớn đến tình hình bán lẻ. 2010 vs 2011 year in Review Measure 2010 2011 2012 7 monthsl 9 GDP 9 Inflation 9 Trade deficit B B 9 Exports B 9 Imports B 9 FDI US B US B 9 Retail spend B 9 Ad spend US 726 M US 760 M 9 FMCG Value 21 16 11 2 9 FMCG Volume 9 9 Tourism M M Consumer confidence 78 index Vfi Wtoftaf A goostor - not sure If Xfjimto 83 index 75 index est Source cso TNS Kantor Mcd a Theo báo cáo của TNS thì chỉ số niềm tin tiêu dùng của khách hàng đang sụt giảm Người tiêu dùng Việt Nam trong bối cảnh hiện nay sẽ có xu hướng đại diện chi tiêu cho cả gia đình hơn là chỉ cho cá nhân mình. Họ sẽ cân nhắc hơn nhiều khi lựa chọn một sản phẩm nào đó và yếu tố giá cả các chính sách ưu đãi khi mua hàng sẽ rất thu hút. Ngoài ra theo con số thống kê của TNS thì năm 2004 .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.