TAILIEUCHUNG - Những bóng ma trong mạng

Đây là câu chuyện thực về một dịch vụ ghost, một dịch vụ "ma" gần như đã phá sập mạng của chúng tôi. Huyền bí ư? Có lẽ là không. Chỉ là cảm giác thông thường cộng với một chút công nghệ phân phối thiết bị thú vị mà bạn không thể thấy. Mạng hiện thời của chúng tôi có các mainframe khổng lồ cho các máy Windows, Unix, các thiết bị đầu cuối, NT và hàng nghìn client thông minh cùng các dịch vụ chuyên dụng mạnh. Chúng tôi giám sát mọi mặt trong các hoạt động của họ. Thế. | Những bóng ma trong mạng Đây là câu chuyện thực về một dịch vụ ghost một dịch vụ ma gần như đã phá sập mạng của chúng tôi. Huyền bí ư Có lẽ là không. Chỉ là cảm giác thông thường cộng với một chút công nghệ phân phối thiết bị thú vị mà bạn không thể thấy. Mạng hiện thời của chúng tôi có các mainframe khổng lồ cho các máy Windows Unix các thiết bị đầu cuối NT và hàng nghìn client thông minh cùng các dịch vụ chuyên dụng mạnh. Chúng tôi giám sát mọi mặt trong các hoạt động của họ. Thế nhưng có một bóng ma gần như kéo tụt chúng tôi xuống. Ngay từ khi bắt đầu đã có những dấu hiệu báo điềm gở. Một máy in mạng bị tràn bộ đệm công việc in ấn bị ngừng trệ. Chúng tôi thấy rằng đó là do lỗi phần cứng. Chuyển sang sử dụng một máy cũ được cấu hình bên trong mới khởi động lại thiết bị và mọi việc trở lại bình thường. Rồi sự việc tương tự lại xảy ra với một chiếc máy in khác. Một thiết bị giao tiếp master trong nháy mắt bị hỏng. Chỉ cần một phút chúng tôi đã xác định chắc chắn là không còn gì cứu vãn được nó. Người dùng ghi lại các tiêu đề dữ liệu sai lạc. Những việc bất ngờ kỳ lạ xảy ra thường xuyên hơn không theo khuôn mẫu nào. Virus máy tính trên server Sâu mạng trên thiết bị chia sẻ Không giống như thế. Chúng tôi đã dùng một chương trình bảo vệ đa tầng để ngăn chặn các đe doạ tổng hợp. NetOps bắt được một số tín hiệu. Chúng là ngẫu nhiên nhưng rõ ràng được tổ chức từ bên trong mạng. Chúng tôi có một server ma . Nguyên nhân ư Hãy xem xét một số mẹo nhỏ dưới đây. Lưu trữ lại các thông tin phần cứng đã thay đổi Một số server rất cũ của chúng tôi đã hoạt động nhiều năm nay chúng nặng nề thực hiện công việc bảo dưỡng của mình. Các phần cứng mới được thay rồi loại bỏ. Nhiều thiết bị cũ hơn có thể không được tìm thấy trừ phi có bộ nhớ quan trọng. Quét toàn bộ phạm vi IP định kỳ Hầu hết các hệ điều hành hiện đại đều giám sát phạm vi rộng lớn các hoạt động. Nhưng hãy thận trọng Chúng không thể xác định cái mà chúng không thấy. Các ổ cứng quá cũ có thể nằm dưới tầm rada. Dịch vụ ma .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.