TAILIEUCHUNG - Biện pháp phòng thân - đi nước đôi

Carlyle đã từng viết rằng “ đánh bạc cũng như chống lại cả thế giới vì sự sinh tồn”. Câu nói này đột nhiên khiến tôi nhớ đến một hoặc hai nhà đầu tư ở Phố Wall mà tôi đã từng gặp. Họ là những người quyết tâm lao vào sòng bạc Phố Wall để rồi sau đó mạo hiểm mọi thứ mà họ có chỉ để tìm cách thoát ra. | .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN