TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 - – BÀI 58 ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ – TRÒ CHƠI “AI KÉO KHOẺ”

n bài TD chung phát triển PHƯƠNG TIỆN : với hoa (cờ). HS thuộc bài và thực hiện được các động tác tương đối chính xác - Học Trò chơi: "Ai kéo khỏe" HS biết cách chơi và bước đầu - Sân - Còi - Kẻ sẵn 3 vòng tròn đồng tâm biết tham gia chơi. | Giáo án thể dục lớp 3 - - BÀI 58 ÔN BÀI THỂ DỤC VỚI HOA HOẶC CỜ -TRÒ CHƠI AI KÉO KHOẺ I. MỤC TIÊU II. ĐỊA ĐIỂM - - Ôn bài TD chung phát triển PHƯQNG tiẸN với hoa cờ . - Sân HS thuộc bài và thực hiện - Còi được các động tác tương đối - Kẻ sẵn 3 vòng chính xác tròn đồng tâm - Học Trò chơi Ai kéo khỏe I ir 1 Ấ . rì 1 -VI r 4-Ă HS biêt cách chơi và bước đâu biết tham gia chơi NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến nội dung yêu cầu giờ học 1 - 4 hàng dọc Chạy chậm trên sân trường 2. Khởi động Đứng vòng tròn khởi động các khớp 2 100 - 200m 3. Trò chơi Chơi trò Vòng tròn 1 - 2 Xem sách TD 2 2 Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ TD phát triển chung 2 4 - 8 em 2. Bài mới - Ôn bài TD phát triển 7 - chung với hoa 8 đó là nhụy hoa GV sắp xếp HS theo đội hình 2x8 nhịp 3 vòng tròn đồng tâm ở giữa có 3 em đứng quay lưng vào nhau. HS đứng cách nhau 2m. Thực hiện bài TD liên hoàn từ 2-3 lần Cần tập trên nền nhạc 3. Trò chơi Làm quen trò chơi Ai kéo khỏe 10 - 12 SGV 140 hình .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.