TAILIEUCHUNG - Giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 10', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Thí nghiệm số 40 CUỘN DÂY STATOR CỦA MẤY PHÁT VÀ PHU TẢI ĐẤU HÌNH SAO Hoc sinh Lớp Ngày thí nghiệm Giéío viên hướng dẫn Điểm I. MỤC ĐÍCH Khảo sát ảnh hưởng của việc cần bằng và khồng cân bằng tải trong mạch đấu hình sao của máy phát điện đổng bộ. - Rút ra được tầm quan trọng khi đấu tải cân bằng trong thực tế. II. ÔN TẬP CẤC KIẾN THỨC co BẢN Khi cuộn dây của máy phát đấu với nhau theo hình sao thì khi có tải dòng điện pha sẽ bằng dòng điện dây. Quan sál thấy có 3 hệ thông cân bằng tải như hình 5 -1. Các lai đó là cân bằng vì dòng chính qua các nhánh là như nhau. Vậy thì điều gì sẽ xảy ra lại diem nối N điểm trung tính . Máy phát Tải Chúng ta đã biết theo định luật Kirchhoff tổng các dòng điện ra và tổng dòng điện đi vào một điểm nút phải bằng nhau. Nhưng do 3 dòng lệch nhau 120 . nên có một giá tó dòng theo hướng không đổi. Ví dụ Dòng pha A bằng 0 trong khi dòng pha B và C giống nhau nhưng đối chiều nhau thì dòng sẽ đĩ vào pha B và ra pha C. Còn nếu dòng pha A đạt cực đại dương trong khi pha B và c âm 50 dòng tổng sẽ đi vào pha A ra pha B và C. 128 Như khi tải không cán bằng dòng của lưới tại điểm nút N vẫn phải bằng 0. Sự thay đổi trong một cuộn sẽ ánh hưởng đến dòng trong cuộn kia. Để thoát khỏi điều đó thì cho dòng chạy từ điểm trung tính của máy đến nhánh không tái dòng có. tải bất kỳ sẽ chạy theo dòng này nên khi thay đổi dòng trên 1 pha nó sẽ chi ảnh hưởng đến pha này mà không ảnh hưởng đến pha khác. Yêu cầu Hoàn thành thí nghiệm này học sinh có thể Xem xét tầm quan trọng của cân bằng tái Giái thích chức nãng của dây trung tính. III. CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM Máy DC DM- 250 hay Động cơ DC DCM - 250 Máy đồng bộ SM - 250 -3 hoạt động như máy phát. Nguồn điện KS - 5119 DC 0 4- 125V 4A. DC 0 4- 150V 1A. Vol Ampe kế KS -5105 AC 150V AC 1A 4EA Điện trở biến trở công suất KS - 5104 KS - 5101 Máy đo tốc độ v phút 1000 4- 2500v phúl M G giá ngoàm MGM - 250 - 2 V. CÁC BƯỚC TIẾN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Đặt chắc chắn 2 máy lên giá đấu chúng vào nhau cẩn thận lắp bảo hiểm. 2. .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.