TAILIEUCHUNG - Giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 8

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thí nghiệm máy phát điện part 8', kỹ thuật - công nghệ, điện - điện tử phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | V. YÊU CẨU BÁO CÁO 1. Điền vào bảng sau Đồng hổ Chỉ số ứng với Vr 85Q 750 650 55Q 450 Vi v2 v3 V4 vs 230V A a2 a3 a4 A5 w n 100 2. Từ các số liệu của bảng trên Anh chị hãy nhận xét về các đặc điểm của dòng điện công suất tốc độ của động cơ không đồng bộ 3 pha khi tải thay đổi Nhận xét thí nghiệm 101 Thí nghiệm sỗ 34 THÍ NGHIỆM NGẮN MẠCH CỦA ĐỘNG cơ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA Học sinh Lớp Ngày thí nghiêm Giáo viên hướng dẫn Điểm I. MỤC ĐÍCH - Học sinh thấy rõ sự tăng vọt của dòng điện khi động cơ không đồng bộ 3 pha bị quá tải nặng. Phân biệt hiện tượng quá tải và hiện tượng ngắn mạch. II. CÁC THIẾT BỊ THÍ NGHIỆM - Xe thí nghiệm số 6 - Xe thí nghiêm số 3 HI. NỘI DUNG 1. Xác định Iđm động cơ Hàn Quốc 2. Đấu nối theo sơ đồ thí nghiệm. Ghi lại các thông số kỹ thuật. IV. CÁC BƯỚC TIÊN HÀNH THÍ NGHIỆM 1. Đấu nối theo sơ đồ sau .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.