TAILIEUCHUNG - Viêm tụy cấp và mãn tính part 4

Điều trị tốt tụy sẽ trở về bình th-ờng ngay khi đ có hoại tử. Dịch viêm tụy cũng đ-ợc hấp thụ dần. Tiên l-ợng bệnh có thể dựa trên các dấu hiệu CĐHA (CLVT) Viêm tụy cấp Thể phù (TDM) (TDM) Giai đoạn A: Giai đoạn B: Giai đoạn C: Giai đoạn D: duy nhất Giai đoạn E: 2 ổ tụ dịch hoặc viêm, hoặc các bọt khí trong một khối tụ dịch, hoặc hoại tử tụy | VIÊM Tụy CÂP Dòng chảy của dịch tụy viêm i Khoang canh thận trước 2 Hậu cung mạc nối 3 Mạc treo đại tràng ngang 4 Gốc mạc treo 5 Dạ dày 6 Tá tràng 7 Tụy 8 đai tràng ngang 9 Quai ruột non 10 Thận trái VIÊM TỤY CẤP Chẩn đoán nguyên nhân Sỏi giun đường mật giun ống Wirsung Viêm tụy mạn Các khối u Viêm phẩn thượng lưu của khối u VIÊM Tụy CAP Tiến triển và biến chứng Nặng tỷ lệ tử vong cao 5-15 Điều trị tốt tụy sẽ trỏ về bình thường ngay khi đũ có hoại tử. Dịch viêm tụy cũng được hâ p thụ dẩn. Tiên lượng bệnh có the dựa trên các dâu hiệu CĐHA cLvT

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.