TAILIEUCHUNG - Viêm tụy cấp và mãn tính part 4

Điều trị tốt tụy sẽ trở về bình th-ờng ngay khi đ có hoại tử. Dịch viêm tụy cũng đ-ợc hấp thụ dần. Tiên l-ợng bệnh có thể dựa trên các dấu hiệu CĐHA (CLVT) Viêm tụy cấp Thể phù (TDM) (TDM) Giai đoạn A: Giai đoạn B: Giai đoạn C: Giai đoạn D: duy nhất Giai đoạn E: 2 ổ tụ dịch hoặc viêm, hoặc các bọt khí trong một khối tụ dịch, hoặc hoại tử tụy | VIÊM Tụy CÂP Dòng chảy của dịch tụy viêm i Khoang canh thận trước 2 Hậu cung mạc nối 3 Mạc treo đại tràng ngang 4 Gốc mạc treo 5 Dạ dày 6 Tá tràng 7 Tụy 8 đai tràng ngang 9 Quai ruột non 10 Thận trái VIÊM TỤY CẤP Chẩn đoán nguyên nhân Sỏi giun đường mật giun ống Wirsung Viêm tụy mạn Các khối u Viêm phẩn thượng lưu của khối u VIÊM Tụy CAP Tiến triển và biến chứng Nặng tỷ lệ tử vong cao 5-15 Điều trị tốt tụy sẽ trỏ về bình thường ngay khi đũ có hoại tử. Dịch viêm tụy cũng được hâ p thụ dẩn. Tiên lượng bệnh có the dựa trên các dâu hiệu CĐHA cLvT

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG