TAILIEUCHUNG - Giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình Pascal part 9

Tham khảo tài liệu 'giáo trình thuật toán và kỹ thuật lập trình pascal part 9', khoa học tự nhiên, toán học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | Phương pháp Hệt kê từng bước Bước ỉ. Nhập n Bước 2. Nến lì 0 thì làm Bước ỉ Bước 3. P ỉ Bước 4. Nèìl i n thì lủm Bước 6 Bước 5. i ỉ P p i Bước 6. Qita vê Bước 4 Bước 7. ỉn kết íỊitả ịPi Bước 8. Kết thúc. Phương pháp Bùng sơ dồ khối 208 Bài Bài Bước ỉ. i ỉ Bước 2. j 0 Bước 3. hi ra i jị Bước 4. j i ỉ Bước 5. Nêỉt j 9 thì làm Bước 3 Bước ỏ. i i ỉ Bước 7. Nến i 9 thì làm Bước 2 Bước 8. Két thúc. II. HƯƠNG DẪN GIẢI MỘT số BÀI TẬP CHƯƠNG 2 Bài l Chạy từ dấu nhấc MS-DOS. 209 2 Chạy từNC. 3 Chạy từ Window Explore. Tất cả các cách trên Chuyển vào thư mục chứa các files TURBO. sau đó gọi thực hiện chương trình . 4 Trong windows có thể chạy từ lệnh Run và chú ý Properties cho file nhấn chuột phải vào file chọn Properties như sau - Tự động dóng Close on exit. - Tương thích môi trường window. - Lỗi cú pháp là lỗi khi dịch chương trình do viết sai quy tắc của ngôn ngữ cúa cấu trúc dụ lỗi cú pháp xảy ra khi sau lệnh thiếu dấu chấm phấy trước else có dấu chấm phẩy có begin mà không có end tương ứng có repeat mà không có until tương ứng. - Lồi thuật toán là lỗi khi chạy chương trình và cho kết quả sai thuật toán vi phạm tính xác định. Trường hợp này phải sửa lại để thuật toán đúng đắn. Bài Const Pi Var r cv dt real Begin Write Nhap ban kinh Readlnđ cv 2 pi r dt pi r r Writein Chu vi hình tron la cv lũ 3 Writein Dien tich hình tron la dt 10 3 Readln End. Bài Var a b c real p S Real Begin Write Nhap 3 canh cua tam giao Readln a b c .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.