TAILIEUCHUNG - Giáo án thể dục lớp 3 – Bài : 63 63 ÔN TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN – TRÒ CHƠI “CHUYỂN ĐỒ VẬT”

Ôn động tác tung và bắt PHƯƠNG TIỆN : bóng theo nhóm 2 người. HS biết cách thực hiện động tác tương đối chính xác. - Học trò chơi " Chuỷên đồ vật" HS biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi - Sân trường - còi - 2 –3 em /1 quả bóng. | Giáo án thể dục lớp 3 - THẺ DỤC - Bài 63 ÔN TUNG VÀ BẮT BÓNG CÁ NHÂN -TRÒ CHƠI CHUYỂN ĐÒ VẬT I. MỤC TIÊU II. ĐỊA ĐIỂM - - Ôn động tác tung và bắt PHƯƠNG TIẸN bóng theo nhóm 2 người. HS - Sân trường biết cách thực hiện động tác - còi tương đối chính xác. n o __ Z1 - 2 -3 em 1 quả - Học trò chơi Chuỷên đồ bóng vật HS biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi NÔI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP LÊN LỚP Nội Dung Biện Pháp Giảng Dạy ĐL VĐ Phương Pháp Tổ Chức Phần mở đầu 1. Nhận lớp GV phổ biến 1-2 4 hàng dọc nội dung yêu cầu của giờ học mục tiêu Tập bài TD phát triển chung 2. Khởi động 1 lần liên hoàn 2 2 x 8 nhịp vòng tròn 3. Trò chơi Tìm con vật bay được chạy chậm 1 vòng 150 - 200m sân Phần cơ bản 1. Kiểm tra bài cũ Động tác tung và bắt bóng 2. Bài mới - Ôn bài động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2 người. - Từng em tập trung và bắt bóng một số lần sau đó chia tổ tập theo từng đôi một. - Chú ý phối hợp toàn thân khi thực hiện tung và bắt bóng. Sau một lần GV hướng dẫn cách di chuyển để bắt bóng. Khi di chuyển cần nhẹ 10 - 12 4-8 em Tranh TB Tung và bắt bóng 4 hàng dọc SGV .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.