TAILIEUCHUNG - Viêm tụy cấp và mãn tính part 1

Nguyên nhân Sỏi mật R-ợu Nguyên nhân khác: -Tỷ lệ triglycerid trong máu tăng cao do rối loạn chuyển hoá lypit - RL vận động cơ Oddi - Sau chụp mật, tụy ng-ợc dòng - Chấn th-ơng - Tụy tách biệt - Không rõ NN (10%) Men tụy , trypsin, hoạt hoá ngay tại tụy làm tiêu huỷ nhu mô và gây viêm tụy VTC do sỏi họăc do giun: Dịch mật hoặc dịch tá tràng trào vào ống Wirsung làm hoạt hoá men trypsin tại tụy gây viêm tụy cấp. . | VIÊM Tụy c p Viêm cap nhu mô tụy kèm theo sự giải phóng ổ ạt men tụy do các tuyến tụy tự phá huỷ Cap cứu bụng có nguy cơ tử vong cao VIÊM Tụy CẤP Nguyên nhân Sỏi mật Rượu Nguyên nhân khác -Tỷ lệ triglycerid trong máu tăng cao do rối loạn chuyển hoá lypit - RL vận động cơ Oddi - Sau chụp mật tụy ngược dòng - Chân th ơng - Tụy tách biệt - Không rõ NN 10

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.