TAILIEUCHUNG - Viêm tụy cấp và mãn tính part 1

Nguyên nhân Sỏi mật R-ợu Nguyên nhân khác: -Tỷ lệ triglycerid trong máu tăng cao do rối loạn chuyển hoá lypit - RL vận động cơ Oddi - Sau chụp mật, tụy ng-ợc dòng - Chấn th-ơng - Tụy tách biệt - Không rõ NN (10%) Men tụy , trypsin, hoạt hoá ngay tại tụy làm tiêu huỷ nhu mô và gây viêm tụy VTC do sỏi họăc do giun: Dịch mật hoặc dịch tá tràng trào vào ống Wirsung làm hoạt hoá men trypsin tại tụy gây viêm tụy cấp. . | VIÊM Tụy c p Viêm cap nhu mô tụy kèm theo sự giải phóng ổ ạt men tụy do các tuyến tụy tự phá huỷ Cap cứu bụng có nguy cơ tử vong cao VIÊM Tụy CẤP Nguyên nhân Sỏi mật Rượu Nguyên nhân khác -Tỷ lệ triglycerid trong máu tăng cao do rối loạn chuyển hoá lypit - RL vận động cơ Oddi - Sau chụp mật tụy ngược dòng - Chân th ơng - Tụy tách biệt - Không rõ NN 10

TỪ KHÓA LIÊN QUAN