TAILIEUCHUNG - Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 64: ÔN TẬP CHƯƠNG IV

Mục tiêu: HS: tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác khi biến đổi. | Giáo án đại số lớp 8 - Tiết 64 ÔN TẬP CHƯƠNG IV I. Mục tiêu HS tiếp tục rèn luyện kĩ năng giải bất phương trình bậc nhất một ẩn và phương trình có chứa dấu giá trị tuyệt đối. Rèn luyện tính cẩn thận chính xác khi biến đổi. II. Chuẩn bị -HS nắm kĩ 2 quy tắc biến đổi tương đương và cách mở dấu tuyệt đối. III. Nội dung Hoạt động của GV Hoạt động của HS Ghi bảng Hoạt động 1 -HS làm việc Tiết 64 Làm bài tập cá nhân rồi trao ÔN TẬP GV cho HS lần lượt làm bài tập 38c 39a c e 41a. GV tranh thủ theo dõi bài giải của 1 số HS đổi ở kết quả ở nhóm. CHƯƠNG Bài tập 38c Từ m n ta có 2m 2n n 0 Suy ra 2m - 5 2n - 5 Bài tập 41a 2ZI 5 4 4 2 4 4 0 2 - x 20 2 - 20 x -18 x Tập nghiệm x x -18 Hoạt động 2 HS trả lời câu hòi 4 5 Lưu ý HS A -A ví dụ x - 1 1 - x Hoạt động 5 Giải bài tập . Bài tập 45b d. a. 5 - 2x 0 b. x 3 4x - 5 x 5 2 S x x 2 Bài tập 45 b Khi x 0 -2x 4x 18 -2x 4x 18 -2x 4x 18 -6x 18 x 18 -6 x -3 0 thỏa điều kiện Khi x 0 -2x 4x .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.