TAILIEUCHUNG - Thú nuôi gà nòi part 7

Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 7', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THÚ NUÔI GÀ NÒI 85 VẢY KIM GÚT Vảy KIM GÚT có giá trị cũng như vảy HOA THỊ chỉ có ở gà thật dữ. ít có trường hợp KIM GÚT đóng ngay cựa. Gà có vảy này đá xuất sắc nên tìm nuôi. Hình 32 86 NGUYỄN TỦ VẢY TAM TÀI HOYỀN châm Vảy TAM TÀI HUYỀN CHÂM đóng ngay cựa là gà hay đàm. Tôt hơn vảy HUYỀN CHÂM. Vảy này thường có ở gà dữ. Hình 33 THÚ NUÔI GÀ NÒI 87 VẢY ÁN VÂN NGẲN CHÀI Vảy ÁN VÂN NGẲN CHÀI đóng ỏ vị trí ÁN VÂN giá trị cũng tương đương với ÁN VÂN. Gà này đữ đòn gặp nên tránh. Hỉnh .

TÀI LIỆU MỚI ĐĂNG
32    30    0    25-07-2021
1    26    0    25-07-2021
2    56    0    25-07-2021