TAILIEUCHUNG - Thú nuôi gà nòi part 6

Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 6', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THỨ NUÔI GÀ NÒI 71 VẢY TAM TÀỈ NGUYỆT SA Vảy TAM TÀI NGUYỆT SA là ba vảy lớn nằm liền nhau đóng xéo hình vành trăng lưỡi liềm chênh chếch. Vảy phâi đóng ngay cựa mới tốt. Vảy này rất ít gặp trong thực tế chỉ có gà linh hoặc gà dữ mới có. Hỉnh ĩ8 72 NGUYỄN TÚ VẢY PHỎ ĐỊA Vảy PHỦ ĐỊA là vảy lớn đóng sát chậu ngay gốc quản chậu và chân gà. Gà có vảy này là gà lì đòn đứng khuya lại có đòn dộc hiềm. Vảy này thường gặp nhưng rất quí. Hình 19 THỦ NUÔI GÀ NÒI 73 VẢY KỉỀa LIÊN Vảy KIỀU LIÊN là một đại giấp có khi đóng ở cựa có khi nằm ở vị trí của CÁN TRÊN. Gà có vảy này thường có đòn độc hiểm. Vảy KIỀU LIÊN chỉ có ở gà dữ Vảy KIỀU .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.