TAILIEUCHUNG - Giáo trình phục hồi chức năng vật lý trị liệu part 10

Tham khảo tài liệu 'giáo trình phục hồi chức năng vật lý trị liệu part 10', y tế - sức khoẻ, y dược phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | 2. Sự phát triển bình thường của trẻ đến 15 tuổi là sự thay đổi có liên quan đến chức năng A. Nhận thức. B. Tình cảm quan hệ xã hộỉ. c. Vận động D. E. 3 MỐC sự tăng trưởng bìmh thường ở trẻ 2 tuổi A. Chạy lên cầu thang đá bóng mà không ngã B Ngôn ngữ. c. Sình hoạt . D. Có thể nói nhiều. F. Hỗ trợ khi mặc quần áo sử dụng được nhà vệ sinh nhưng cần có trợ giúp. Phân biệt đúng sai các câu từ 4 đến 7 bằng cách đánh dấu V vào cột A cho câu đúng vào cột B cho câu sai TT Nội dung A B 4 Dấu hiệu chính trẻ mềm yếu hoặc mểm nhẽo sau khi đẻ có thể là bại liệt. 5 Vân động nhận biết của trẻ 6 tháng Nhặt và giữ vật cho vào miệng. 6 Vận động của trẻ 3 tháng có thể biết bò. 7 Trẻ bạì não thướng dễ dàng khi ắn uống. Chọn một câu trả lời đúng nhất cho các câu từ 8 đến 10 bằng cách khoanh tròn vào chữ cái đẩu câu trả lời được chọn. 8. Lựa chon tư thể thư giân A. Đứng. B. Nằm ngửa có gổi kè. c. Ngối trên giường. D. Đi bộ nhẹ nhàng. G. Nằm võng. 73 9. Trẻ chậm biết ngẩng đầu nâng tay và mắt xếch có thể là A. Bại nâo B. Bại liệt. c. Hội chứng Down. D. Não bé. E. Chứng trì độn. 10. Vận động bình thường ở trẻ 12 tháng A. Lay. B. Bỏ. c. Đi men. D. Chạy E. Đi vững. 74 ĐÁP ÁN BÀI 1 ĐẠI CƯƠNG PHỤC HỒI CHỨC NĂNG - VẬT LÝ TRỊ LIỆU ỉ - A Y học 1 - c Xã hội học 1 - D Giáo dục 1 - E Kỹ thuật phục hồi 2- A Ngoại viện 2- B Nội trú 2- c Dựa vào cộng đồng 1A 2B 3A 4B 5B 6A 7B 8A 9B 10A. BÀI 2 QUÁ TRÌNH TÀN TẬT VÀ CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG NGỪA 1 - Giải phẫu 2- Chức năng 3- Khiếm khuyết 4- A 5-B 6-A 7-A 8-E 9-E BÀI 3 MỘT số PHƯƠNG PHÁP VẬT LÝ TRỊ LIỆU - PHỤC HỔI CHỮC NĂNG 1- A Tự nhiên ánh sáng mặt trời 1- B Nhân tạo đèn tử ngoại 2- A Các vết loét lâu lành 2- B Bệnh vẩy nến. 3- A Dãn mạch lưu thông máu 3- B Giảm đau thư giãn thần kinh. 4- A 5-A 6-B 7-B 8-D 9-E 10-E . .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.