TAILIEUCHUNG - Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 61. Bài 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG I/Mục tiêu : - Nắm

Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 61. Bài 4: HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG I/Mục tiêu : - Nắm được (trực quan) các yếu tố của hình lăng trụ đứng (đỉnh, cạnh, mặt đáy, mặt bên chiều cao). - Biết gọi tên hình lăng trụ đứng theo đa giác đáy. - Biết cách vẽ theo ba bước (vẽ đáy, vẽ mặt bên, vẽ đáy thứ 2) II/Phương pháp : - Trực quan gởi mở, hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. - Thảo luận nhóm III/Chuẩn bị: - GV: SGK, thước, mô hình lăng trụ đứng, bảng phụ . - HS:. | r r 1 A 1 1 í m Ấ À - 4 Giáo án hình học lớp 8 - Tiết 61. Bài 4 HÌNH LĂNG TRỤ ĐỨNG I Mục tiêu - Nắm được trực quan các yếu tố của hình lăng trụ đứng đỉnh cạnh mặt đáy mặt bên chiều cao . - Biết gọi tên hình lăng trụ đứng theo đa giác đáy. - Biết cách vẽ theo ba bước vẽ đáy vẽ mặt bên vẽ đáy thứ 2 II Phương pháp - Trực quan gởi mở hỏi đáp dẫn dắt vấn đề. - Thảo luận nhóm III Chuẩn bị - GV SGK thước mô hình lăng trụ đứng bảng phụ . - HS SGK thước bảng phụ bìa cứng hình chữ nhật. IV Các bước Ghi bảng Hoạt động của HS Hoạt động của GV Hoạt động 1 Kiểm tra bài cũ -Hs lên bảng làm bài tập. - làm bài tập 18 SGK BÀI MỚI Hoạt động 2 lăng trụ -HS ghi bai theo dõi các -GV đụa bảng phụ hình 93 và đứng D C A khái niệm B C A B Trong hình lăng trụ đứng ABCDA B C D - Các điểm A B C D A B C D là đỉnh -HS thảo luận nhóm 1 và 2. giới thiệu các đỉnh cạnh mặt bên mặt đáy. -Cho Hs làm 1 -GV sửa 1 và 2 và cho Hs tìm trong thực tế các hình thể là lăng trụ .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.