TAILIEUCHUNG - Chương 5: Đào tạo và phát triển

Đào tạo: là quá trình học tập làm cho người LĐ nắm vững hơn về công việc của mình, nâng cao trình độ, kỹ năng của người LĐ để thực hiên nhiệm vụ hiệu quả hơn. Phát triển: là các hoạt động học tập vượt qua khỏi phạm vi công việc trước mắt của người LĐ, nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức. | CHƯƠNG 5 ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN NHÂN VIÊN Giảng viên: Dương Thị Hoài Nhung (MBA) Khoa Quản trị Kinh Doanh Đại học Ngoại Thương Email: nhungdth@ Mobile: 0985 867 488 CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA QTLNNL VÀ LTCT Năng lực Động lực Thái độ liên quan đến CV Sản lượng Giữ người Tuân thủ PL HÌnh ảnh Cty Chi phí thấp Khác biệt hóa Hoạch định NNL Phân tích công việc Tuyển mộ Tuyển chọn Đào tạo và phát triển Đánh giá thành tích Hệ thống đãi ngộ Các ch/trình cải thiện TT Công bằng nơi làm việc Công đoàn An toàn lao động Các hoạt động QTNNL Kết quả định hướng cá nhân Các KQ định hướng TC Lợi thế cạnh tranh I. Các vấn đề cơ bản về ĐT-PT Khái niệm Đào tạo: là quá trình học tập làm cho người LĐ nắm vững hơn về công việc của mình, nâng cao trình độ, kỹ năng của người LĐ để thực hiên nhiệm vụ hiệu quả hơn. Phát triển: là các hoạt động học tập vượt qua khỏi phạm vi công việc trước mắt của người LĐ, nhằm mở ra cho họ những công việc mới dựa trên cơ sở những định hướng tương lai của tổ chức. Sự khác nhau giữa đào tạo và phát triển Đào tạo Phát triển Trọng tâm Công việc hiện tại Công việc tương lai Phạm vi Cá nhân Cá nhân, nhóm và tổ chức Thời gian Ngắn hạn Dài hạn Mục đích Khắc phục những vấn đề hiên tại Chuẩn bị cho tương lai HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO- PHÁT TRIỂN VÀ LỢI THẾ CẠNH TRANH Đào tạo nhân viên Sự thay đổi bền vững của NV mới Năng lực của nhân viên được cải thiện Sự thay đổi bền vững của NV hiện tại Lợi thế cạnh tranh Thảo luận Đào tạo đem lại lợi ích gì cho Doanh nghiệp? Khi nào thì Doanh nghiệp cần tiến hành đào tạo? 2. NHỮNG LỢI ÍCH CỦA ĐÀO TẠO Cải tiến năng suất và chất lượng Giảm bớt các công việc nhàm chán Khả năng thích ứng tốt hơn Giảm sự cần thiết phải giám sát chặt chẽ Giảm thiểu tai nạn Tăng sự thỏa mãn công việc và giảm tỷ lệ bỏ việc 3. NHỮNG LÝ DO CẦN PHẢI ĐÀO TẠO Lắp đặt các thiết bị và kỹ thuật mới Thay đổi về phương pháp làm việc Thay đổi về sản phẩm- cung ứng, marketing và bán hàng Thành tích thấp Thiếu hụt nhân lực Nâng cao chất lượng Giảm tỷ lệ tai nạn Thúc đẩy sự .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.