TAILIEUCHUNG - Thú nuôi gà nòi part 4

Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 4', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THÚ NUÔI GÀ NÒI 43 đòn lúng túng nhưng ta cũng cho nó xổ mười lăm phút để dò xem cuôi cùng nó sẽ ló ra miếng gì hay. Thông thường khi đau đòn khi mê trận những sở trường sở doản có bao nhiêu gà tung ra hết. Do dó người lựa gà phải đặt mình vào địa vị ông giám khảo khó tính để đánh giá đúng tài cao thấp của thí sinh. Có những con gà ngay phút đầu đã ra đòn dộc nhưng có con mãi đến phút cuôi mói ló nòi cho thiên hạ biết mình cũng dử không ai bằng. Tuyệt chiêu ra trước hạ ngay địch thủ có thể là thần kê độc chiêu ra sau mà thắng chính là con gà dữ. Tuy nhiên xem gà xổ thử dợt đầu cũng chưa nên dặt trọn tin tưởng vào tài năng của nó vội. Ta cứ theo dõi để chờ thử đợt sau. Bây giờ xổ xong thì lo việc lắc tích cho gà. Con gà mà có tích lòng thòng hai bên mép tay thì dẹp đâu không thây chỉ gây đại họa cho nó. Khi đá nếu địch thủ cắn dược miếng tích làm điểm tựa dể tung dèm thì có thể bị gãy cần cổ hoặc khai luôn. vựa lúa Đâm thủng bầu diều Gà mới xổ xong thì mệt mỏi thân thể rã rời mặt mày ê ẩm cho nên được lắc tính ngay thì nó sẽ không cảm thấy dau đớn nhiều. Nó không đau t hì ít vùng vẫy nhờ đó mà máu chảy không nhiều bứt hại sức. Việc lắc tích phải có hai người Một người ôm chặt gà và giữ đầu gà cho chặt. Người kia lo việc phẫu thuật. Dụng cụ là một lưỡi dao cạo bén ngót và một chén nhỏ đựng dầu hôi trộn với muôi và một nhúm bồ hóng hoặc lọ nghẹ cạo dưới đáy nồi. Có người 44 NGUYỄN TÚ Cẩn thận inuôìi vết thương mau lành thì đùng kim chỉ để may. Trước tiên người ta cầm tích con gà vò mạnh bằng hai đầu ngón tay một lúc cho máu vùng đó tan đi da thịt gà tê tái đi. Sau dó dùng lưỡi lam cắt bỏ miếng tích thừa đó đi. Chỗ cắt được bôi ngay hỗn hợp dầu hôi lọ nghẹ và muôi để cầm máu. Nếu ai cẩn thận muốn may vài mũi cho vết thương mau lành thì cắt tích xong là may ngay sau đó mới xức đồ cầm máu. Con gà dược lắc tích xong mặt mày trông gọn gàng nhẹ nhõm. Ta nên nhôi gà vào nơi yên tĩnh cho ăn uôhg no dủ. Người xưa đã bảo Chó lành da gà lành xương chỉ độ nửa tháng là vết thương

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.