TAILIEUCHUNG - Thú nuôi gà nòi part 3

Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 3', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THÚ NUÔI GÀ NÒ 29 Cũng xin được lưu ý Chữ Khắc ở đây hiểu theo nghĩa là Thắng hay Chiến Thắng. Xin nói một cách rõ ràng hơn Nếu hai con gà cùng đồng chạng với nhau thì - Gà Nhạn đá ăn gà Xám. - Gà Xám đá ăn gà ó. - Gà Ó đá ăn gà ổ. - Gà 0 đá ăn gà Điều. - Gà Điều đá ăn gà Nhạn. Theo người xưa thì sắc lông của gà cũng kị nhau. Chỉ có con gà Ngủ Sắc thì không kị con nào. 30 NGUYỄN Tủ WH CHỌN NGOẠI HÌNH GÀ NÒI TRONG Với người bình thường thì họ xem thường ngoại hình con gà nòi trống. Nhưng với người nuôi gà đá thì phần ngoại hình của gà rất quan trọng con nào có tôt tất cả mọi phương diện mới chịu nuôi. Người chuyên môn chỉ cần nhấc con gà trên tay là họ có thể biết chắc được nên nuôi hay không rồi Dưới đày là tiêu chuẩn chung của Gà Đòn và Gà Cựa - Đầu gà Đầu gà to nhỏ không cần thiết mấy miễn sao dầu và cần cổ phải tương xứng với nhau. Nếu được đầu to và cần cổ to tương xứng thì tốt. nhất. Gà đầu to và cần cổ to thì mạnh mẽ nếu kèm với cặp mắt lanh sắc sảo mới thật tôt. - Mồng gà Nên chọn gà mồng trích mà nuôi. Loại mồng này nhỏ tương đốì mọc sát đầu nên địch thủ khó lòng cắn dính mồng đề tung chân đá đòn sẽ được. Mồng nhỏ gọn thì dễ tránh đòn. Các loại mồng ba lá hoặc mồng dâu đều xâu. So với vùng mặt và cổ mồng gà là nơi dễ xuât huyết ra nhiều nhât làm gà mau suy yếu. Đó là chưa nói đến việc máu ở mồng chảy xuông sẽ làm mờ mắt gà không thây đường mà đá nên thua hoảng. - Mắt gà Mắt gà cần phải to và sâu con ngươi nhỏ nhưng lanh lợi. Gà mắt thau tốt nhất. Kế đó THÚ NUÔI GÀ NÒI .

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.