TAILIEUCHUNG - Thú nuôi gà nòi part 2

Tham khảo tài liệu 'thú nuôi gà nòi part 2', nông - lâm - ngư, nông nghiệp phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả | THÚ NUÔI GÀ NÒI 15 gà đá một ngày ăn hết một giạ lúa tiêu thì tất nhiên phải có nhiều người chăm vợ con khỏi cực. Gà quần sương xong thì ôm vào nhô t bội một hồi còn chủ thì đi lây những cái siêu trong đó đựng rượu thuốc mà người học võ thường dùng để xoa bóp cho da thịt rắn chắc hoặc là nước tiểu của con nít ngâm với nghệ già đâm nhuyễn với muối hột người ta bát từng con nòi để nó đứng yên trong siêu thuốc canh sao nước- thuốc ngập đến đầu gôi gà trong thời gian độ mười lăm phút hoặc nửa giờ đó là đầm cẳng . Với những con gà sắp ra trường thì một ngày phải dầm cẳng hai lần Một lần vào sáng sớm một lần lúc hoàng hôn. Công việc này thì nhẹ nhàng toil kém không bao nhiêu nhưng lại mât quá nhiều thời giờ vì chủ phải ngồi ôm giữ con gà cho nó đứng yên mà dầm cẳng. Nuôi một con thì không nói làm gì còn nuôi nhiều con thì phải nói là vô cùng vâ t vả. Tuy nhiên với người ngoài thì cho là như vậy nhưng với người trong cuộc thì người ta lại thấy vui thú trong công việc làm đó của mình. Nói một cách khác với người nuôi gà nòi thì được gần gũi bên con gà cưng yêu nhiều chừng nào được chăm sóc chăm lo nó nhiều chứng nào là diều sướng thỏa nhât vui thú nhât. Mà nào công việc chỉ có thế là xong Trưa còn vô nghệ rồi còn lại phải lo quét chuồng trại cho gà. Công việc gần như không hở tay mà vần thú Đó là điều khó hiểu dôi với người ngoài cuộc Thì ra khi người ta đã mê đắm thì người ta cuồng si bất cần dến lời thị phi của thiên hạ. Ngày xưa gà nòi thường được nuôi nhiều ỏ các 16 NGUYỄN TÚ vùng thôn quê. Gần như nhà nào cũng có một hai con trông nòi. Anh ỉực điền suôi ngày làm cật lực ở ngoài đồng đầu tắt mặt tôi chiều về ăn vài ba hột rồi chạy ra chuồng gà tìm thú giải trí ưng ý với mình. Anh cho gà ăn uông no nê rồi ôm ra chăm sóc Đêm này vô nghệ thì dêm mau dầm cẳng đêm khác tỉa lông. Thỉnh thoảng nhiều người rủ nhau tụ họp xổ gà một buổi coi cho đã con mắt . Trong những dịp vụ mùa kết thúc nhất là vào dịp giêng hai ìỉỉtány yiêny ít ỈỈHÍny CỈKỈĨ ĨỈHÍMy ftưi rìt ạt- ỉ ány u iứỊỉư

Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.