TAILIEUCHUNG - Báo cáo tốt nghiệp: “Phát triển hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội”

Việc hình thành và phát triển Thị trường chứng khoán (TTCK) là một bước phát triển tất yếu của nền kinh tế thị trường. Việt Nam với nền kinh tế vận hành theo cơ chế Thị trường cũng đòi hỏi phải có TTCK để làm cầu nối giữa một bên là các nhà đầu tư (bao gồm các tổ chức kinh tế - xã hội và dân chúng) với bên kia là các doanh nghiệp cần vốn kinh doanh và Nhà nước cần tiền để thỏa mãn các nhu cầu chung của đất nước | nr r J A J 1 Báo cáo tôt nghiệp Phát triển hoạt động tự doanh tại công ty chứng khoán ngân hàng thương mại cổ phần Nhà Hà Nội 1 MỤC LỤC LỜI MỞ 1. Lý do chọn đề 2. Đối tượng và phạm vi nghiên 3. Kết cấu đề Chương I NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG TỰ DOANH CỦA CÔNG TY CHỨNG . Những vấn đề chung về công ty chứng . Khái niệm về Công ty chứng . Phân loại công ty chứng . Vai trò của công ty chứng . Những hoạt động của công ty chứng . Hoạt đồng môi giới chứng . Hoạt động tự doanh chứng . Hoạt đồng bảo lãnh và phát hành chứng . Hoạt đồng tư vấn đầu . Các hoạt động phụ . Hoạt động tự doanh của Công ty chứng . Khái niệm đặc điểm về tự doanh chứng . Khái niệm về tự doanh chứng . Đặc điểm của hoạt động tự . Vai trò của hoạt đồng tự . Nội dung của hoạt động tự doanh của . Mô hình tổ chức hoạt động tự doanh chứng . Phát triển hoạt động tự doanh của . Khái . Các chỉ tiêu phản ánh sự phát triển của hoạt động tự doanh . 27 . Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tự doanh của . Nhân tố chủ . Nhân tố khách 2 Chương II THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG Tự DOANH . Khái quát về Công ty chứng khoán . Sơ lược quá trình phát . Quá trình hình thành và phát . Các dịch vụ cung về dịch vụ đầu về dịch vụ nghiên cứu phân . Cơ cấu tổ chức - nhân . Kết quả kinh doanh của Công ty Chứng khoán . Với hoạt đồng môi giới chứng . Hoạt động bảo lãnh và đại lý phát hành chứng . Hoạt đồng tự doanh chứng . Thực trạng tự doanh chứng khoán tại CTCK . Quyền hạn và trách nhiệm của cán bộ tự . Quy .

TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.