TAILIEUCHUNG - Giáo án mầm non chương trình đổi mới: hủ đề: phương tiện giao thông Lớp: Mẫu giáo lớn ( 5- 6 tuổi ) Đề tài: Xác định vị trí so với bản thân và so với đối tượng khác

Mục đích yêu cầu : thức: - Xác định được các hướng (trên, dưới, trái, phải, trước, sau ) so so với bản thân và so với đối tượng khác đặc biệt là tay trái tay phải , bên trái , bên phải - Biết các loại hình phương tiện giao thông, nơi lưu thông, một số luật giao thông, màu sắc đèn giao thông 2. | Giáo án Môn Làm quen với Toán Chủ đề phương tiện giao thông Lớp Mẫu giáo lớn 5- 6 tuổi Đề tài Xác định vị trí so với bản thân và so với đối tượng khác đích yêu cầu 1. Kiến thức - Xác định được các hướng trên dưới trái phải trước sau so so với bản thân và so với đối tượng khác đặc biệt là tay trái tay phải bên trái bên phải - Biết các loại hình phương tiện giao thông nơi lưu thông một số luật giao thông màu sắc đèn giao thông 2. Kĩ năng - Phân biệt được tay trái tay phải bên trái bên phải so với bản thân và so với đối tượng khác - Chơi thành thạo các trò chơi và thực hiện đúng yêu cầu của cô 3. Giáo dục - Nề nếp trong học tập và vui chơi ngồi học ngoan vâng lời cô giáo - Tinh thần đòan kết trong hoạt động tập thể 4. Phát triển - Phản xạ nhanh với lời cô - Trí nhớ có chủ định tư duy - Ngôn ngữ phát triển vốn từ chủ điểm giao thông nói được câu hoàn chỉnh pháp tổ chức - Phương pháp chủ đạo là phương pháp luyện tập chủ yếu là trò chơi. - Phương pháp hỗ trợ là phương pháp trực quan hình ảnh và phương pháp dùng lời. III. Bộ môn tích hợp - Môn tích hợp môi trường xung quanh trình Hoạt động của cô Hoạt động của trẻ Dự kiến tình huống Hoạt động 1 Ổn định và vào bài - Hát tập đếm - Trò chơi 1 người tài xế giỏi Cô ngồi đối diện với trẻ và ra hiệu lệnh vừa làm thật nhanh cho trẻ làm theo bên phải bên phải bên phải bên trái bên trái bên trái phía trên phía trên phía trên phía dưới phía dưới phía dưới -Chúng ta lái xe rẽ sang trái - Trẻ cùng hát với cô - Trẻ đưa tay phải ra vẩy vẩy - Trẻ đưa tay trái ra vẩy vẩy - Trẻ đưa tay vẩy vẩy lên trên. - Có một số làm sai không đúng theo yêu .

TÀI LIỆU LIÊN QUAN
TỪ KHÓA LIÊN QUAN
Đã phát hiện trình chặn quảng cáo AdBlock
Trang web này phụ thuộc vào doanh thu từ số lần hiển thị quảng cáo để tồn tại. Vui lòng tắt trình chặn quảng cáo của bạn hoặc tạm dừng tính năng chặn quảng cáo cho trang web này.